Chuyên cần

Danh sách HS vắng luyện tập thi THPT QG 2017 ngày 17/5/2017 (năm học 2016-2017 )

Ngày đăng : 17/05/2017
              2016-2017
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1830 HS)    từ : 17   đến : 17/5/2017              
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 12A02-03 Phan Thị Minh Châu 19/05/1999   C-17/05    
2 12A02-12 Lê Ngọc Khoa 12/12/1999   C-17/05    
3 12A03-34 Hồ Đỗ Quyên 27/01/1999   C-17/05    
4 12A03-37 Nguyễn Đức Uyên Thi 02/11/1999   C-17/05    
5 12A03-39 Võ Nguyễn Như Trúc 29/07/1999   C-17/05    
6 12A04-03 Trần Nguyễn Minh Anh 14/08/1999   C-17/05    
7 12A05-41 Lê Hoàng Trang 16/12/1999   C-17/05    
8 12A06-04 Nguyễn Ngọc Đan Châu 16/09/1999   S-17/05    
          C-17/05    
9 12A06-16 Đào Lê Xuân Hương 26/09/1999   C-17/05    
10 12A06-24 Trần Đình Thảo Nguyên 09/10/1999   C-17/05    
11 12A06-26 Phạm Hoàng Phúc 23/08/1999   C-17/05    
12 12A06-29 Phan Hồng Hoàng Sơn 10/05/1999   C-17/05    
13 12A06-31 Trần Ngọc Thiện 28/03/1999   S-17/05    
          C-17/05    
14 12A06-39 Trần Nhật Vũ 01/06/1999   S-17/05    
          C-17/05    
15 12A07-02 Lê Trương Ngọc Ánh 27/03/1999   C-17/05    
16 12A07-04 Ngô Bích Châu 01/08/1999   C-17/05    
17 12A07-08 Trần Ngọc Hồng Đức 13/06/1999   C-17/05    
18 12A07-13 Trần Tuấn Huy 15/07/1999   C-17/05    
19 12A07-15 Nguyễn Hoàng Trọng Khôi 30/04/1999   C-17/05    
20 12A07-17 Trần Thị Ngọc Lê 18/06/1999   C-17/05    
21 12A07-19 Lê Hoàng Ngọc Mai 19/04/1999   C-17/05    
22 12A07-27 Trần Đức Phát 12/01/1999   S-17/05    
          C-17/05    
23 12A07-28 Nguyễn Hoàng Phụng 05/01/1999   C-17/05    
24 12A07-31 Trương Thế Sang 22/09/1999   C-17/05    
25 12A07-33 Lê Hữu Tùng 12/06/1999   C-17/05    
26 12A07-34 Bùi Công Thành 18/12/1999   C-17/05    
27 12A08-01 Huỳnh Thảo Anh 30/08/1999   S-17/05    
          C-17/05    
28 12A08-07 Nguyễn Đặng Thùy Dương 25/10/1999   C-17/05    
29 12A08-08 Trần Quang Đạt 19/01/1999   C-17/05    
30 12A08-12 Nguyễn Đông Huyền Khanh 10/06/1999   S-17/05    
          C-17/05    
31 12A08-15 Nguyễn Phương Minh 13/12/1999   S-17/05    
          C-17/05    
32 12A08-16 Nguyễn Nhật Hạ Mỹ 03/12/1999   C-17/05    
33 12A08-17 Nguyễn Văn Đình Ngọc 27/12/1999   S-17/05    
          C-17/05    
34 12A08-18 Đỗ Minh Nguyệt 23/09/1999   S-17/05    
          C-17/05    
35 12A08-23 Trần Đức Tín 08/01/1999   S-17/05    
          C-17/05    
36 12A08-27 Phạm Ngọc Bảo Trâm 26/08/1999   S-17/05    
          C-17/05    
37 12A08-29 Lê Trần Bảo Trân 24/03/1999   S-17/05    
          C-17/05    
38 12A09-09 Trịnh Tuyết Hân 03/11/1999   S-17/05    
          C-17/05    
39 12A09-28 Lê Hoàng Phương Uyên 31/01/1999   C-17/05    
40 12A10-03 Nguyễn Huy Loan Anh 17/07/1999   C-17/05    
41 12A10-09 Trương Bảo Châu 19/09/1999   C-17/05    
42 12A10-11 Lưu Nguyễn Phương Hạ 09/08/1999   C-17/05    
43 12A10-15 Phạm Ngọc Kim Khánh 30/03/1999   C-17/05    
44 12A10-17 Châu Thược Linh 12/11/1999   C-17/05    
45 12A10-20 Nguyễn Lê Ngọc Mai 20/05/1999   C-17/05    
46 12A10-23 Tô Gia Mỹ 31/12/1999   S-17/05    
          C-17/05    
47 12A10-24 Trịnh Tú Ngân 08/11/1999   S-17/05    
          C-17/05    
48 12A10-26 Nguyễn Kim Ngọc 10/05/1999   C-17/05    
49 12A10-28 Bành Ngọc Khoa Nguyên 08/10/1999   C-17/05    
50 12A10-29 Đặng Hồng Phúc 22/08/1999   S-17/05    
          C-17/05    
51 12A10-31 Trần Thảo Quỳnh 16/07/1999   C-17/05    
52 12A10-32 Nguyễn Hoàng Tú 01/06/1999   S-17/05    
53 12A10-35 Nguyễn Hương Thảo 27/03/1999   S-17/05    
54 12A10-38 Lê Huỳnh Mai Thy 24/01/1999   C-17/05    
55 12A10-40 Huỳnh Thanh Trúc 14/09/1999   C-17/05    
56 12A10-42 Vũ Huyền Thanh Trúc 12/08/1999   S-17/05    
          C-17/05    
57 12A11-08 Lê Thùy Duyên 07/07/1999   C-17/05    
58 12A11-45 Phan Thị Thanh Vy 25/08/1999   C-17/05    
59 12A12-27 Lê Hoàng Yến Nhi 10/07/1999   C-17/05    
60 12A12-39 Lê Mai Trinh 04/08/1999   C-17/05    
61 12A13-13 Phan Khánh Hà 21/07/1999   C-17/05    
62 12A13-24 Nguyễn Hoàng Minh Ngọc 08/08/1999   S-17/05    
63 12A13-33 Lê Minh Tâm 01/09/1999   C-17/05    
64 12P01-04 Nguyễn Tuấn Anh 01/04/1999   C-17/05    
65 12P01-09 Lê Trọng Đạt 19/02/1999   C-17/05    
66 12P01-16 Huỳnh Kiến Quốc 06/11/1999   S-17/05    
          C-17/05    
67 12P01-20 Nguyễn Trương Minh Trí 20/02/1999   C-17/05    
68 12P01-21 Trần Vũ Minh Trí 23/05/1999   C-17/05    
69 12P02-26 Trần Châu Ngọc Trí 01/04/1999   C-17/05    
      THONG KE   87    

Các tin đã đăng gần đây

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.8) 35 022 647 - Fax: (84.8) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4397369

Lượt Online :43

Design by Tuyết Xanh Company