Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 19/5/2017 (năm học 2016-2017 )

Ngày đăng : 19/05/2017
              2016-2017
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1830 HS)    từ : 19   đến : 19/5/2017              
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10A01-15 Nguyễn Quốc Bảo Huy 16/12/2001   S-19/05    
          C-19/05    
2 10A01-28 Nguyễn Khánh Nam 29/07/2001   S-19/05    
          C-19/05    
3 10A01-31 Cao Xuân Nguyên 12/12/2001   S-19/05    
          C-19/05    
4 10A01-32 Lý Uyển Nhi 22/10/2001   S-19/05    
          C-19/05    
5 10A01-39 Nguyễn Thị Thùy Trang 12/05/2001   S-19/05    
          C-19/05    
6 10A01-42 Đoàn Việt Tú 17/01/2001   S-19/05    
          C-19/05    
7 10A02-03 Trần Kỳ Anh 20/06/2001   S-19/05    
8 10A02-04 Trần Thị Thư Bình 05/08/2001   S-19/05    
          C-19/05    
9 10A02-18 Nguyễn Duy Nam Long 15/01/2001   S-19/05    
          C-19/05    
10 10A02-22 Huỳnh Quốc Nguyên 20/10/2001   S-19/05    
          C-19/05    
11 10A02-27 Ngô Thiên Quang 21/03/2001   S-19/05    
          C-19/05    
12 10A02-31 Nguyễn Trần Hoàng Thông 28/02/2001   S-19/05    
          C-19/05    
13 10A02-32 Phạm Ngọc Minh Thư 28/05/2001   S-19/05    
          C-19/05    
14 10A02-41 Triệu Hoàng Thảo Vy 17/05/2001   S-19/05    
          C-19/05    
15 10A03-03 Nguyễn Quế Anh 24/10/2001   C-19/05    
16 10A03-08 Nguyễn Thụy Đan 07/06/2001   C-19/05    
17 10A03-17 Nguyễn Tuấn Khang 19/09/2001   S-19/05    
          C-19/05    
18 10A03-18 Phạm Nguyên Khang 13/12/2001   C-19/05    
19 10A03-23 Võ Thành Long 01/02/2001   C-19/05    
20 10A03-24 Châu Tấn Lộc 26/09/2001   C-19/05    
21 10A03-28 Lê Minh Nguyên 03/02/2001   S-19/05    
          C-19/05    
22 10A03-36 Lương Thị Thanh Thoa 27/08/2001   S-19/05    
          C-19/05    
23 10A03-37 Lâm Nguyễn Diệu Thơ 15/01/2001   S-19/05    
          C-19/05    
24 10A03-39 Nguyễn Thị Phương Trang 07/04/2001   S-19/05    
          C-19/05    
25 10A03-41 Nguyễn Hải Triều 11/10/2001   C-19/05    
26 10A03-42 Phan Thanh Tú 05/05/2001   C-19/05    
27 10A04-02 Vũ Thiên An 15/09/2001   C-19/05    
28 10A04-03 Mai Ngọc Phương Anh 23/06/2001   C-19/05    
29 10A04-05 Nguyễn Phương Anh 07/02/2001   C-19/05    
30 10A04-15 Nguyễn Văn Khang 21/07/2001   C-19/05    
31 10A04-25 Phạm Sơn Nguyên 01/07/2001   C-19/05    
32 10A04-27 Nguyễn Phan Thảo Nhiên 10/11/2001   C-19/05    
33 10A04-30 Thái Hữu Tài 25/08/2001   C-19/05    
34 10A05-02 Phạm Nguyễn Trâm Anh 09/03/2001   C-19/05    
35 10A05-10 Lê Quang Đạt 17/07/2001   C-19/05    
36 10A05-13 Trần Thanh Hiền 13/08/2001     S-19/05 Bong gân chân
            C-19/05 Bong gân chân
37 10A05-16 Hoàng Vĩnh Khải 20/09/2001     S-19/05 Lãnh giải thi ảnh
          C-19/05    
38 10A05-25 Nguyễn Lâm Nhi 19/09/2001 S-19/05      
39 10A05-26 Dương Quỳnh Như 07/07/2001   C-19/05    
40 10A05-27 Phạm Nguyễn Nhật Phương 05/08/2001   C-19/05    
41 10A05-29 Nguyễn Phúc Thịnh 30/03/2001   C-19/05    
42 10A05-31 Phạm Ngọc Minh Thư 31/01/2001   S-19/05    
          C-19/05    
43 10A06-01 Đỗ Phạm Khánh An 14/03/2001   S-19/05    
          C-19/05    
44 10A06-04 Lê Viết Mẫn Đạt 13/09/2001   C-19/05    
45 10A06-06 Nguyễn Mạnh Đức 21/11/2001   C-19/05    
46 10A06-09 Nguyễn Hoàng Hải 16/05/2001   S-19/05    
          C-19/05    
47 10A06-12 Vũ Gia Huy 07/10/2001   C-19/05    
48 10A06-13 Nguyễn Đoàn Anh Khoa 14/05/2001   S-19/05    
          C-19/05    
49 10A06-18 Nguyễn Lâm Lan 14/08/2001     S-19/05 Du lịch
            C-19/05 du lịch
50 10A06-21 Huỳnh Ngọc Hữu Lộc 30/01/2001   C-19/05    
51 10A06-24 Lê Nhật Minh 10/04/2001   S-19/05    
          C-19/05    
52 10A06-25 Nguyễn Cao Nhật Minh 19/08/2001     S-19/05 nhức đầu
53 10A06-28 Trần Trọng Nghĩa 17/05/2001   C-19/05    
54 10A06-29 Nguyễn Hoàng Thái Nguyên 21/01/2001   S-19/05    
          C-19/05    
55 10A06-34 Phạm Nguyễn Nam Phương 21/12/2001   C-19/05    
56 10A06-35 Trần Ngọc Phương Quỳnh 24/01/2001   C-19/05    
57 10A07-09 Lương Hữu Anh Duy 17/05/2001   C-19/05    
58 10A07-18 Lê Hoàng Khôi 01/01/2001   C-19/05    
59 10A07-21 Đỗ Minh Mai 18/03/2001   S-19/05    
          C-19/05    
60 10A07-26 Nguyễn Trần Hoàng Ngân 17/03/2001   S-19/05    
          C-19/05    
61 10A07-33 Lê Thanh Phước 25/09/2001   S-19/05    
          C-19/05    
62 10A07-47 Trần Lê Trí 26/09/2001   C-19/05    
63 10A07-48 Đàm Kiến Trung 15/02/2001   C-19/05    
64 10A08-07 Trương Ngọc Bảo Châu 23/08/2001   S-19/05    
          C-19/05    
65 10A08-16 Lê Ngọc Mai 24/07/2001   C-19/05    
66 10A08-18 Nguyễn Thị Thúy Ngân 11/09/2001   S-19/05    
          C-19/05    
67 10A08-36 Nguyễn Ngọc Minh Xuân 18/03/2001   S-19/05    
          C-19/05    
68 10A11-15 Vũ Minh Hoàng 26/07/2001     C-19/05 du lịch
69 10A11-16 Nguyễn Bảo Huân 10/12/2001   S-19/05    
70 10A11-31 Trần Kim Vy Phượng 28/09/2001     C-19/05 việc nhà
71 10A12-18 Võ Ngọc Minh Long 11/01/2001   C-19/05    
72 10A12-25 Ngô Nguyễn Phương Nhiên 30/01/2001     S-19/05 Nhức đầu
73 10A13-05 Võ Lê Minh Anh 12/01/2001   S-19/05    
          C-19/05    
74 10A13-06 Nguyễn Mỹ Chi 15/04/2001   C-19/05    
75 10A13-10 Trần Bảo Hân 14/06/2001   S-19/05    
          C-19/05    
76 10A13-20 Trương Nguyễn Ái Minh 21/12/2001   C-19/05    
77 10A13-21 Trịnh Lệ Na 16/01/2001   S-19/05    
          C-19/05    
78 10A13-34 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 02/08/2001   C-19/05    
79 10P01-06 Đỗ Nhật Huy 04/10/2001   S-19/05    
80 10P01-24 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 25/07/2001   S-19/05    
          C-19/05    
81 10P02-10 Phan Lê Kim Ngân 20/10/2001   S-19/05    
          C-19/05    
82 10P02-24 Nguyễn Lê Thục Uyên 02/10/2001   C-19/05    
83 11A01-15 Trần Kiến Lâm 24/12/2000   S-19/05    
84 11A01-20 Chu Tấn Lộc 10/02/2000   S-19/05    
          C-19/05    
85 11A01-23 Nguyễn Trọng Nhân 23/01/2000   C-19/05    
86 11A01-25 Nguyễn Hoài Yến Nhi 17/03/2000   C-19/05    
87 11A01-29 Phan Bá Tín 27/02/2000   S-19/05    
          C-19/05    
88 11A01-32 Nguyễn Quốc Tuấn 27/08/2000   C-19/05    
89 11A01-36 Nguyễn Thanh Phúc Thịnh 04/05/2000   S-19/05    
          C-19/05    
90 11A01-41 Đặng Thanh Yến 21/09/2000   C-19/05    
91 11A03-06 Đặng Huỳnh Bội Doanh 16/02/2000   C-19/05    
92 11A03-15 Nguyễn Phúc Minh Hưng 28/03/2000   S-19/05    
          C-19/05    
93 11A03-16 Nguyễn Đình Gia Hy 01/08/2000   C-19/05    
94 11A03-36 Lê Huỳnh Phương Uyên 29/03/2000     C-19/05 nhận giải thanh niên làm …Bác
95 11A05-11 Huỳnh Tú Ngân 22/09/2000   S-19/05    
          C-19/05    
96 11A05-12 Tăng Kim Ngân 01/10/2000   S-19/05    
          C-19/05    
97 11A05-26 Trần Nguyễn Minh Thư 12/10/2000   S-19/05    
          C-19/05    
98 11A07-01 Nguyễn Thị Hoàng Anh 30/11/2000   C-19/05    
99 11A07-06 Vũ Gia Bảo 24/12/2000   S-19/05    
          C-19/05    
100 11A07-14 Lê Gia Huy 04/01/2000 S-19/05     7:20 (Tre 00:40 phút)
101 11A07-19 Đỗ Minh Khôi 18/11/2000   S-19/05    
          C-19/05    
102 11A07-33 Đinh Ngọc Uyên Phương 18/02/2000   C-19/05    
103 11A07-35 Trần Lê Minh Phương 03/09/2000   C-19/05    
104 11A07-38 Nguyễn Phúc Phát Tường 10/04/2000   S-19/05    
          C-19/05    
105 11A07-43 Lâm Thị Xuân Thy 18/08/2000   C-19/05    
106 11A08-11 Bùi Trần Anh Kiệt 25/05/2000   S-19/05    
          C-19/05    
107 11A08-29 Lê Đỗ Trường Thi 15/07/2000   S-19/05    
          C-19/05    
108 11A09-11 Đặng Giang Khanh 12/09/2000   S-19/05    
          C-19/05    
109 11A09-15 Nguyễn Thanh Mai 05/10/2000   C-19/05    
110 11A09-18 Trần Nguyễn Hoàng Nam 16/11/2000   C-19/05    
111 11A10-01 Võ Dương Xuân Ái 20/06/2000   S-19/05    
          C-19/05    
112 11A10-03 Đinh Thị Minh Châu 20/11/2000   S-19/05    
          C-19/05    
113 11A10-04 Vũ Ngọc Bảo Châu 04/12/2000   S-19/05    
          C-19/05    
114 11A10-05 Phó Hỷ Dinh 13/07/2000   C-19/05    
115 11A10-10 Nguyễn Kim Nhân Hậu 18/12/2000   C-19/05    
116 11A10-23 Phạm Minh Ngọc 02/04/2000   C-19/05    
117 11A10-25 Vũ Bích Ngọc 14/08/2000   C-19/05    
118 11A10-29 Đoàn Kim Minh Phương 09/07/2000   S-19/05    
          C-19/05    
119 11A10-31 Ngô Minh Phương 14/04/2000   S-19/05    
          C-19/05    
120 11A10-45 Lê Vũ Thanh Trúc 14/07/2000     C-19/05 Về quê
121 11A11-02 Nguyễn Thị Vân Anh 23/03/2000     S-19/05  
          C-19/05    
122 11A11-20 Đoàn Thanh Nhi 15/02/2000   S-19/05    
          C-19/05    
123 11A11-30 Trần Thanh Tuấn 16/11/2000   S-19/05    
          C-19/05    
124 11A11-31 Tôn Thị Thanh Tuyền 07/11/2000   S-19/05    
125 11A11-34 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06/09/2000   C-19/05    
126 11A11-46 Ngô Thụy Hương Vy 02/11/2000   S-19/05    
127 11A11-47 Nguyễn Ngọc Hà Vy 21/03/2000   C-19/05    
128 11A12-10 Trần Lê Bảo Chi 23/05/2000   S-19/05    
          C-19/05    
129 11A12-28 Đinh Bùi Quỳnh Nhi 23/06/2000   S-19/05    
          C-19/05    
130 11A12-31 Nguyễn Thiên Phước 05/09/2000   S-19/05    
          C-19/05    
131 11A12-38 Lâm Ngọc Phương Thảo 08/05/2000   S-19/05    
          C-19/05    
132 11A12-45 Trần Anh Tú 31/03/2000   S-19/05    
          C-19/05    
133 11A12-48 Trung Hoàng Võ Thúy Vy 15/10/2000   S-19/05    
          C-19/05    
134 11A12-49 Võ Tuyết Vy 26/12/2000     S-19/05 ông bệnh
            C-19/05 ông bệnh
135 11A13-01 Nguyễn Đức An 18/10/2000 C-19/05     14:40 (Tre 00:05 phút)
136 11A13-11 Nguyễn Trí Đức 18/02/2000   C-19/05    
137 11A13-37 Vũ Nguyễn Thanh Tâm 28/08/2000   S-19/05    
138 11A13-41 Phạm Trần Kim Thanh 01/11/2000   S-19/05    
          C-19/05    
139 11P01-01 Trần Thế Danh 21/08/2000   C-19/05    
140 11P01-05 Phan Kiến Hoằng 04/10/2000 S-19/05     7:10 (Tre 00:30 phút)
141 11P01-06 Nguyễn Đức Trường Huy 26/05/2000   S-19/05    
          C-19/05    
142 11P01-10 Võ Cao Yến Lan 19/04/2000 C-19/05     14:28 (Tre 00:43 phút)
143 11P01-11 Phạm Bảo Linh 23/05/2000   S-19/05    
          C-19/05    
144 11P01-13 Đặng Quang Nhật 22/01/2000   S-19/05    
          C-19/05    
145 11P01-17 Trịnh Huỳnh Chơn Ngã Thanh Phương 09/04/2000 C-19/05     14:28 (Tre 00:43 phút)
146 11P01-18 Tào Bích Quyên 18/03/2000   S-19/05    
          C-19/05    
147 11P01-19 Nguyễn Hoàng Phương Tú 11/08/2000 S-19/05      
148 11P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000     S-19/05 Tang nội
            C-19/05 tang nội
149 11P02-07 Lý Đạt Kỳ 10/02/2000   S-19/05    
          C-19/05    
150 11P02-10 Nguyễn Gia Linh 18/01/2000   C-19/05    
151 11P02-11 Phạm Dương Như Nga 31/01/2000 S-19/05     7:14 (Tre 00:34 phút)
152 11P02-15 Trần Hoàng Phong Phú 16/03/2000   C-19/05    
153 11P02-17 Trần Thị Khánh Phương 16/05/2000   S-19/05    
          C-19/05    
154 11P02-19 Bùi Thị Hồng Tuyết 30/04/2000   S-19/05    
          C-19/05    
155 12A01-02 Ngô Lê Bảo Duy 19/04/1999   S-19/05    
          C-19/05    
156 12A01-06 Nguyễn Sỹ Đức 05/05/1999   C-19/05    
157 12A01-09 Nguyễn Tuấn Kiệt 20/02/1999   S-19/05    
          C-19/05    
158 12A01-12 Trương Vũ Anh Khoa 17/10/1999   C-19/05    
159 12A01-14 Lê Hồng Khánh Mai 08/10/1999   C-19/05    
160 12A01-15 Nguyễn Thảo Minh 21/09/1999   C-19/05    
161 12A01-16 Trương Triệu Minh 30/09/1999   S-19/05    
162 12A01-17 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên 19/05/1999   S-19/05    
          C-19/05    
163 12A01-19 Nguyễn Hồng Nhật 19/06/1999   S-19/05    
          C-19/05    
164 12A01-26 Trần Lê Khánh Quỳnh 17/09/1999   C-19/05    
165 12A01-32 Nguyễn Minh Thông 30/11/1999   C-19/05    
166 12A01-33 Nguyễn Quốc Thông 21/08/1999   S-19/05    
          C-19/05    
167 12A01-42 Trịnh Ngọc Như Ý 10/02/1999   C-19/05    
168 12A02-01 Nguyễn Thanh Thu An 16/03/1999   S-19/05    
169 12A02-03 Phan Thị Minh Châu 19/05/1999   S-19/05    
170 12A02-16 Trần Việt Long 23/03/1999   S-19/05    
          C-19/05    
171 12A02-18 Lê Hải Nam 01/07/1999   S-19/05    
172 12A02-20 Trương Việt Nga 26/06/1999   S-19/05    
173 12A02-23 Phạm Châu Nhân Phúc 31/12/1999   S-19/05    
174 12A02-29 Lê Hồng Thủy 15/06/1999   S-19/05    
175 12A02-33 Võ Thùy Minh Trân 05/09/1999   S-19/05    
176 12A02-35 Vũ Thị Tường Vy 12/08/1999   S-19/05    
177 12A03-03 Hà Huệ Bình 14/07/1999   S-19/05    
178 12A03-05 Nguyễn Lê Anh Duy 10/02/1999   S-19/05    
          C-19/05    
179 12A03-06 Nguyễn Ngọc Minh Duyên 04/11/1999   C-19/05    
180 12A03-09 Trần Ngọc Hà 23/07/1999     S-19/05 Nhức đầu
181 12A03-11 Lê Thảo Hiền 13/09/1999   C-19/05    
182 12A03-22 Thái Mỹ Linh 05/11/1999   S-19/05    
          C-19/05    
183 12A03-26 Trần Thị Thảo Ngân 14/11/1999   C-19/05    
184 12A04-14 Lê Nguyễn Bình Minh 11/02/1999 S-19/05     7:19 (Tre 00:39 phút)
185 12A04-35 Lương Thế Văn 18/03/1999 S-19/05     7:14 (Tre 00:34 phút)
186 12A05-23 Phạm Bích Ngọc 01/10/1999   S-19/05    
187 12A05-29 Nguyễn Thanh Yến Nhi 26/11/1999   S-19/05    
188 12A05-30 Nguyễn Viết Hạnh Nhi 31/07/1999   S-19/05    
189 12A05-41 Lê Hoàng Trang 16/12/1999   S-19/05    
190 12A05-46 Nguyễn Ngọc Phi Yến 05/05/1999 S-19/05     8:12 (Tre 00:42 phút)
191 12A06-02 Nguyễn Ngọc Ánh 19/11/1999   S-19/05    
          C-19/05    
192 12A06-03 Nguyễn An Cương 19/12/1999   C-19/05    
193 12A06-05 Nguyễn Ngọc Linh Chi 06/08/1999   S-19/05    
          C-19/05    
194 12A06-07 Trần Tiến Đạt 01/07/1999   C-19/05    
195 12A06-11 Lê Thanh Hào 26/11/1999   C-19/05    
196 12A06-15 Mai Quốc Hưng 04/03/1999   C-19/05    
197 12A06-17 Bạch Ngọc Khánh 08/10/1999   S-19/05    
          C-19/05    
198 12A06-19 Vương Cẩm Ninh 07/03/1999   C-19/05    
199 12A06-27 Lê Nguyễn Cát Phương 09/10/1999   C-19/05    
200 12A06-28 Lê Thị Thanh Phương 11/04/1999   S-19/05    
          C-19/05    
201 12A06-31 Trần Ngọc Thiện 28/03/1999   C-19/05    
202 12A06-35 Phan Minh Trí 18/08/1999   C-19/05    
203 12A06-36 Nguyễn Thành Trung 22/12/1999   C-19/05    
204 12A06-38 Lã Quí Quang Vũ 26/07/1999   C-19/05    
205 12A06-39 Trần Nhật Vũ 01/06/1999   S-19/05    
          C-19/05    
206 12A07-01 Lương Kim Anh 23/11/1999   S-19/05    
          C-19/05    
207 12A07-03 Hà Nguyên Bình 14/06/1999   C-19/05    
208 12A07-04 Ngô Bích Châu 01/08/1999   S-19/05    
          C-19/05    
209 12A07-05 Phạm Minh Chiến 06/05/1999   C-19/05    
210 12A07-06 Nguyễn Hồng Đào 19/01/1999   C-19/05    
211 12A07-08 Trần Ngọc Hồng Đức 13/06/1999   C-19/05    
212 12A07-09 Nguyễn Xuân Trường Hải 15/03/1999   C-19/05    
213 12A07-11 Nguyễn Ngọc Gia Hòa 11/06/1999   S-19/05    
          C-19/05    
214 12A07-15 Nguyễn Hoàng Trọng Khôi 30/04/1999   C-19/05    
215 12A07-17 Trần Thị Ngọc Lê 18/06/1999   S-19/05    
          C-19/05    
216 12A07-20 Ngô Vũ Hà Mi 17/06/1999   S-19/05    
          C-19/05    
217 12A07-22 Lưu Hoàng Hải Ngân 25/02/1999   C-19/05    
218 12A07-23 Nguyễn Thị Thu Ngân 21/08/1999   S-19/05    
          C-19/05    
219 12A07-25 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 09/01/1999   C-19/05    
220 12A07-26 Đoàn Thúy Nhã 27/11/1999   S-19/05    
          C-19/05    
221 12A07-27 Trần Đức Phát 12/01/1999   C-19/05    
222 12A07-28 Nguyễn Hoàng Phụng 05/01/1999   S-19/05    
          C-19/05    
223 12A07-30 Lê Thảo Quỳnh 06/08/1999   S-19/05    
          C-19/05    
224 12A07-32 Huỳnh Phan Anh Tú 15/07/1999   S-19/05    
          C-19/05    
225 12A07-33 Lê Hữu Tùng 12/06/1999   C-19/05    
226 12A07-36 Nguyễn Ngọc Trâm 26/08/1999   S-19/05    
          C-19/05    
227 12A07-41 Trần Nguyễn Quý Trung 11/04/1999   C-19/05    
228 12A07-42 Phan Thanh Trường 10/04/1999   S-19/05    
          C-19/05    
229 12A08-06 Lưu Ngọc Duyên 25/01/1999   S-19/05    
230 12A08-07 Nguyễn Đặng Thùy Dương 25/10/1999 S-19/05     7:28 (Tre 00:00 phút)
231 12A08-10 Dương Thị Minh Hiền 30/07/1999   S-19/05    
232 12A08-12 Nguyễn Đông Huyền Khanh 10/06/1999   S-19/05    
233 12A09-01 Lâm Quách Trâm Anh 19/08/1999 S-19/05     7:21 (Tre 00:41 phút)
234 12A09-04 Đào Ngọc Minh Châu 26/07/1999   C-19/05    
235 12A09-08 Mai Gia Hân 27/09/1999   C-19/05    
236 12A09-09 Trịnh Tuyết Hân 03/11/1999   S-19/05    
          C-19/05    
237 12A09-10 Võ Thanh Hiền 03/06/1999   S-19/05    
          C-19/05    
238 12A09-15 Dương Thị Thùy Linh 16/03/1999   S-19/05    
          C-19/05    
239 12A09-24 Nguyễn Hoàng Phương Thảo 25/02/1999   C-19/05    
240 12A09-27 Võ Thị Huyền Trang 20/06/1999   S-19/05    
          C-19/05    
241 12A09-28 Lê Hoàng Phương Uyên 31/01/1999   S-19/05    
          C-19/05    
242 12A10-21 Tô Hồ Ngọc Minh 10/09/1999     S-19/05 Đau bụng
243 12A10-41 Nguyễn Xuân Trúc 30/10/1999   S-19/05    
          C-19/05    
244 12A10-42 Vũ Huyền Thanh Trúc 12/08/1999   S-19/05    
          C-19/05    
245 12A11-08 Lê Thùy Duyên 07/07/1999   S-19/05    
246 12A11-24 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 21/02/1999   S-19/05    
247 12A11-26 Nguyễn Phương Bảo Ngọc 25/11/1999   S-19/05    
248 12A11-42 Trần Ngọc Anh Thy 20/06/1999   S-19/05    
249 12A12-01 Trần Lê Phương An 16/06/1999   S-19/05    
          C-19/05    
250 12A12-03 Dương Hoàng Phương Anh 08/08/1999   C-19/05    
251 12A12-04 Nguyễn Thảo Anh 27/08/1999   C-19/05    
252 12A12-09 Nguyễn Anh Duy 07/04/1999   C-19/05    
253 12A12-10 Đinh Thụy Thục Đoan 18/06/1999   C-19/05    
254 12A12-17 Hoàng Thị Phương Linh 07/02/1999   C-19/05    
255 12A12-18 Nguyễn Bá Khánh Linh 12/09/1999   C-19/05    
256 12A12-20 Nguyễn Trương Tú Minh 13/04/1999   C-19/05    
257 12A12-21 Nguyễn Thụy Hà My 19/10/1999   C-19/05    
258 12A12-27 Lê Hoàng Yến Nhi 10/07/1999   C-19/05    
259 12A12-28 Nguyễn Trương Yến Phi 23/11/1999   C-19/05    
260 12A12-31 Trần Thu Phương 08/06/1999   C-19/05    
261 12A12-32 Ngô Thị Như Quỳnh 10/02/1999   C-19/05    
262 12A12-33 Trương Ngọc Như Tâm 26/05/1999   C-19/05    
263 12A12-34 Nguyễn Trần Cẩm Tú 02/12/1999   C-19/05    
264 12A12-36 Châu Minh Phương Thảo 11/09/1999   C-19/05    
265 12A12-38 Nguyễn Châu Mẫn Thi 08/12/1999   C-19/05    
266 12A13-01 Hoàng Ngọc Nhật Anh 17/09/1999   C-19/05    
267 12A13-19 Nguyễn Lê Phương Khanh 10/01/1999   C-19/05    
268 12A13-20 Nguyễn Phương Khanh 14/05/1999 S-19/05      
269 12A13-28 Trần Nguyễn Quỳnh Như 13/08/1999   C-19/05    
270 12A13-38 Nguyễn Thái Phương Trang 11/11/1999   C-19/05    
271 12A13-43 Bùi Tường Văn 23/10/1999   S-19/05    
          C-19/05    
272 12P01-07 Chung Ngọc Kỳ Duyên 26/01/1999   S-19/05    
273 12P01-11 Nguyễn Thanh Hiển 29/04/1999 S-19/05     7:34 (Tre 00:04 phút)
274 12P01-21 Trần Vũ Minh Trí 23/05/1999   S-19/05    
275 12P02-20 Phạm Ngọc Minh Phương 22/03/1999     S-19/05 đau bụng
276 12P02-25 Mai Ngọc Thúy 14/08/1999   S-19/05    
277 12P02-26 Trần Châu Ngọc Trí 01/04/1999   S-19/05    
      THONG KE 15 352 19  

Các tin đã đăng gần đây

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.28) 39 307 794 - Fax: (84.28) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4466840

Lượt Online :22

Design by Tuyết Xanh Company