Chi bộ

Giới thiệu về Chi bộ

Ngày đăng : 24/02/2016

THÀNH TÍCH CỦA CHI BỘ

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI

 1. Chi bộ trong sạch, vững mạnh nhiều năm liên tục
 2. Cờ của BCH Đảng bộ TP.Hồ Chí Minh tặng Chi bộ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2007-2011.
 3. Bằng khen của BCH Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh tặng Chi bộ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt tiêu chuẩn tổ chức cơ sở Đảng "Trong sạch, vững mạnh" 5 năm (2000-2004) (theo QĐ số 1437-QĐ/TU ngày 29/7/2005)
 4. Bằng khen của BCH Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh tặng Chi bộ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt thành tích tổ chức cơ sở Đảng "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liền (2007-2009) (theo QĐ số 1863-QĐ/TU ngày 08/9/2010)
 5. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 tặng Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là Tổ chức cơ sở Đảng "Trong sạch, vững mạnh" 3 năm liền (2002-2004) (QĐ ngày 03/2/2005)
 6. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 33 tặng Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là Tổ chức cơ sở Đảng "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 3 năm liền (2005-2006-2007)
 7. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 tặng Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là Tổ chức cơ sở Đảng "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu năm 2008.
 8. Kỷ niệm chương của BCH Đảng bộ TP. Hồ Chí Minh tặng Tổ chức cơ sở Đảng "Trong sạch, vững mạnh" tiêu biểu 3 năm, 5 năm liền (ngày 03/2/2015)
 9. Giấy khen của Đảng bộ Quận 3 tặng Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vì đã tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2007.
 10. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vì đã Triển khai, quán triệt thực hiện tốt Quy định 428-QĐ/TU ngày 21/10/2002 của Ban thường vụ Thành uỷ. (theo QĐ số 851-QĐ/QU ngày 21/11/2007)
 11. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai vì đã tổ chức tốt vòng thi cấp cơ sở Hội thi "Báo cáo viên giỏi, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. (theo QĐ số 892-QĐKT/QU ngày 14/12/2007)
 12. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã đạt giải khuyến khích Hội thi kể chuyện "Điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" cấp quận – năm 2008 (theo QĐ số 1344-QĐ/QU ngày 19/12/2008)
 13. Giấy khen của Quận uỷ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Tuyên giáo – Khoa giáo năm 2009 (theo QĐ số 1844/QĐ-QU ngày 29/12/2009)
 14. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2009 (theo QĐ số 1939-QĐ/QU ngày 15/3/2010)
 15. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã có thành tích "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Tuyên Giáo" năm 2011 (theo QĐ số 701-QĐ/QU ngày 07/2/2011)
 16. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt Danh hiệu "Trong sạch, vững mạnh tiêu biểu" năm 2010 (theo QĐ số 315-QĐ/QU ngày 28/3/2011)
 17. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2011 (theo QĐ số 714-QĐ/QU ngày 16/02/2012)
 18. Giấy khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã có thành tích: Xuất sắc trong thực hiện Chương trình hành động số 03-CTrHĐ/QU ngày 24/2/2011 về Năm Thanh Niên 2011 tại Quận 3 (theo QĐ số 28 ngày 11/8/2012)
 19. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu" năm 2011 (theo QĐ số 739-QĐ/QU ngày 21/3/2012)
 20. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đạt giải khuyến khích Hội thi kể chuyện "Điển hình làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" quận 3 năm 2012 (theo QĐ số 9795-QĐ/QU ngày 11/5/2012)
 21. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã thực hiẹn tốt công tác sinh hoạt chuyên đề năm 2012 (theo QĐ số 1023-QĐ/QU ngày 08/4/2013)
 22. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai là Điển hình làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2013 (theo QĐ số 1248-QĐ/QU ngày 07/5/2013)
 23. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2013) (theo QĐ số 1783-QĐ/QU ngày 19/3/2014)
 24. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã thực hiện tốt chỉ thị 30-CT/TW về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở năm 2014 (heo QĐ số 2319-QĐ/QU ngày 12/01/2015)
 25. Giấy khen của BCH Đảng bộ Quận 3 cho Chi bộ Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai đã lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh (2011-2014) (theo QĐ số 2593-QĐ/QU ngày 01/6/2015)

DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN

1

Phạm Thị Lệ Nhân

Bí thư

 

 

2

Phạm Ngọc Tuấn

Phó Bí thư

 

 

3

Trần Vũ Thị Hiếu Hạnh

Chi uỷ viên

 

 

4

Hồ Ngọc Hương

 

 

 

5

Nguyễn Thị Mỹ Dung

 

 

 

6

Nguyễn Thị Hồng Nhi

 

 

 

7

Mai Thuý Hải

 

 

 

8

Trần Thị Thu Thuỷ

 

 

 

9

Hoàng Bích Thuỷ

 

 

 

10

Võ Thị Như Quỳnh

 

 

 

11

Mai Thu Thuỷ

 

 

 

12

Kỹ Thị Cẩm Thuý

 

 

 

13

Lê Văn Quân

 

 

 

14

Hồ Đắc Thắng

 

 

 

15

Hồ Đắc Châu Trang

 

 

 

16

Ngô Hồng Hiệp

 

 

 

17

Đặng Trọng Kháng

 

 

 

18

Nguyễn Văn Ba

 

 

 

19

Phan Lê Anh Nhật

 

 

 

20

Nguyễn Thị Kim Hoa

 

 

 

21

Trần Thị Ngọc Hoài

 

 

 

22

Ngô Thị Kim Nguyên

 

 

 

23

Lê Vủ Linh

 

 

 

24

Nguyễn Minh Bạch Lan

 

 

 

 

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

 • Buổi sáng
 • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.8) 35 022 647 - Fax: (84.8) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4312551

Lượt Online :97

Design by Tuyết Xanh Company