Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 03/5/2017 (năm học 2016-2017 )

Ngày đăng : 03/05/2017
              2016-2017
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1830 HS)    từ : 3   đến : 3/5/2017              
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10A02-18 Nguyễn Duy Nam Long 15/01/2001 S-03/05      
2 10A02-36 Nguyễn Đình Hoàng Tuế 26/09/2001   S-03/05    
3 10A03-01 Hà Ngọc Thùy An 01/06/2001   C-03/05    
4 10A03-04 Trần Phương Anh 28/04/2001   C-03/05    
5 10A03-16 Nguyễn Bá Gia Hy 24/09/2001   C-03/05    
6 10A03-45 Trần Nhật Vy 24/10/2001   S-03/05    
          C-03/05    
7 10A04-24 Nguyễn Đại Nguyên 22/12/2000   S-03/05    
          C-03/05    
8 10A05-16 Hoàng Vĩnh Khải 20/09/2001   S-03/05    
9 10A06-04 Lê Viết Mẫn Đạt 13/09/2001   C-03/05    
10 10A06-05 Võ Tấn Đạt 23/01/2001     S-03/05 Rối loạn tiêu hóa
11 10A06-26 Trần Hữu Minh 27/03/2001   S-03/05    
          C-03/05    
12 10A06-34 Phạm Nguyễn Nam Phương 21/12/2001   C-03/05    
13 10A10-22 Nguyễn Trọng Nghĩa 26/02/2001   C-03/05    
14 10A10-29 Lê Hoàng Quân 28/01/2001   S-03/05    
15 10A11-22 Vũ Nguyễn Hồng Minh 13/08/2001   S-03/05    
          C-03/05    
16 10A12-28 Tạ Nguyễn Thanh Phương 31/05/2001   S-03/05    
17 10A12-32 Nguyễn Hoàng Tố Quỳnh 19/09/2001 S-03/05     7h04' xe hư
18 10A13-22 Bùi Cao Đông Nghi 10/05/2001   C-03/05    
19 10A13-34 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 02/08/2001   C-03/05    
20 10P01-02 Huỳnh Ngọc Dung 18/04/2001   C-03/05    
21 10P01-04 Nguyễn Minh Đức 07/07/2001   C-03/05    
22 10P02-18 Mai Nhật Đoan Trang 04/01/2001   C-03/05    
23 10P02-22 Ngô Nguyễn Thanh Trúc 04/01/2001   C-03/05    
24 10P02-25 Mai Xuân Viễn 05/03/2001   S-03/05    
25 11A01-11 Nguyễn Thị Kim Hằng 15/04/2000   C-03/05    
26 11A01-13 Tô Yên Khanh 04/12/2000   C-03/05    
27 11A01-15 Trần Kiến Lâm 24/12/2000   C-03/05    
28 11A01-41 Đặng Thanh Yến 21/09/2000   C-03/05    
29 11A03-18 Nguyễn Công Minh 25/11/2000 S-03/05     7h00
30 11A04-24 Lâm Đào Phương Nhi 25/12/2000   S-03/05    
          C-03/05    
31 11A04-43 Nguyễn Ngọc Hà Vy 13/07/2000   S-03/05    
          C-03/05    
32 11A06-08 Phạm Tiến Đạt 29/02/2000   C-03/05    
33 11A06-15 Nguyễn Gia Huy 27/02/2000   C-03/05    
34 11A06-18 Đoàn Thiên Kim 30/05/2000 S-03/05      
35 11A06-29 Nguyễn Hoàng Long 12/02/2000 C-03/05     6:51 (Tre 00:00 phút)
36 11A06-39 Vũ Minh Quân 04/06/2000   C-03/05    
37 11A07-10 Phạm Đình Duy 11/08/2000 C-03/05     13h55
38 11A07-25 Hoàng Văn Minh 13/08/2000 S-03/05      
39 11A07-32 Nguyễn Huy Phúc 30/11/2000   C-03/05    
40 11A07-35 Trần Lê Minh Phương 03/09/2000   C-03/05    
41 11A07-41 Bành Phúc Thịnh 24/09/2000 C-03/05     14h25
42 11A07-49 Bùi Thị Thanh Vy 10/03/2000   S-03/05    
          C-03/05    
43 11A08-23 La Nguyệt Quân 21/06/2000   C-03/05    
44 11A08-38 Ngô Khải Yến 14/08/2000   C-03/05    
45 11A10-23 Phạm Minh Ngọc 02/04/2000     S-03/05 viêm họng
46 11A10-33 Hồ Bích San 21/03/2000   S-03/05    
          C-03/05    
47 11A10-35 Trương Ý Tiên 11/08/2000   S-03/05    
          C-03/05    
48 11A11-10 Trịnh Thị Thu Hiền 20/09/2000   C-03/05    
49 11A11-13 Đặng Ngọc Duy Khang 02/04/2000   C-03/05    
50 11A11-16 Nguyễn Cao Hoàng Minh 25/10/2000   C-03/05    
51 11A11-18 Hồ Nhật Nam 14/10/2000   C-03/05    
52 11A11-24 Lê Quang Phúc 20/01/2000   C-03/05    
53 11A12-04 Nguyễn Thị Mỹ Anh 23/01/2000     S-03/05 đau bụng
54 11A12-46 Trương Nguyễn Anh Tuấn 29/05/2000   C-03/05    
55 11A13-15 Trần Thị Thu Hà 01/03/2000   S-03/05    
          C-03/05    
56 11P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000   S-03/05    
          C-03/05    
57 11P02-17 Trần Thị Khánh Phương 16/05/2000   C-03/05    
58 11P02-18 Dương Lâm Xuân Quang 04/04/2000 S-03/05     7h00
59 11P02-19 Bùi Thị Hồng Tuyết 30/04/2000   C-03/05    
60 12A01-33 Nguyễn Quốc Thông 21/08/1999   S-03/05    
          C-03/05    
61 12A03-03 Hà Huệ Bình 14/07/1999   S-03/05    
          C-03/05    
62 12A03-27 Nguyễn Lê Ái Ngọc 22/05/1999   S-03/05    
          C-03/05    
63 12A04-01 Lê Nguyễn Hồng Anh 16/08/1999   C-03/05    
64 12A04-32 Hoàng Anh Trâm 27/04/1999   C-03/05    
65 12A06-03 Nguyễn An Cương 19/12/1999   S-03/05    
66 12A06-19 Vương Cẩm Ninh 07/03/1999   S-03/05    
67 12A06-29 Phan Hồng Hoàng Sơn 10/05/1999   S-03/05    
68 12A06-39 Trần Nhật Vũ 01/06/1999   S-03/05    
69 12A08-05 Nguyễn Lê Duy 30/07/1999   C-03/05    
70 12A08-17 Nguyễn Văn Đình Ngọc 27/12/1999   C-03/05    
71 12A08-23 Trần Đức Tín 08/01/1999   S-03/05    
          C-03/05    
72 12A09-04 Đào Ngọc Minh Châu 26/07/1999   C-03/05    
73 12A10-34 Nguyễn Hoàng Phương Thanh 13/03/1999   C-03/05    
74 12P02-02 Đặng Minh Anh 21/08/1999   S-03/05    
          C-03/05    
75 12P02-14 Dương Bội Linh 29/07/1999   S-03/05    
          C-03/05    
76 12P02-17 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 12/04/1999     S-03/05 đau bụng
77 12P02-20 Phạm Ngọc Minh Phương 22/03/1999   S-03/05    
          C-03/05    
      THONG KE 9 82 4  

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.8) 35 022 647 - Fax: (84.8) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4073855

Lượt Online :118

Design by Tuyết Xanh Company