Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 06/5/2017 (năm học 2016-2017 )

Ngày đăng : 06/05/2017
              2016-2017
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1830 HS)    từ : 6   đến : 6/5/2017              
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10A01-02 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 08/04/2001   S-06/05    
2 10A01-09 Vũ Hoàng Khánh Duy 26/08/2001   S-06/05    
3 10A01-22 Đặng Huyền Linh 23/12/2001 S-06/05     6:49 (Tre 00:09 phút)
4 10A01-28 Nguyễn Khánh Nam 29/07/2001   S-06/05    
5 10A02-18 Nguyễn Duy Nam Long 15/01/2001   S-06/05    
6 10A02-28 Phan Anh Quốc 24/10/2001   S-06/05    
7 10A03-07 Nguyễn Ngọc Minh Châu 10/02/2001   S-06/05    
8 10A03-16 Nguyễn Bá Gia Hy 24/09/2001 S-06/05     6:47 (Tre 00:07 phút)
9 10A03-22 Nguyễn Gia Linh 09/01/2001   S-06/05    
10 10A03-44 Đỗ Phạm Hương Việt 07/06/2001   S-06/05    
11 10A04-03 Mai Ngọc Phương Anh 23/06/2001   S-06/05    
12 10A04-04 Nguyễn Lê Minh Anh 29/09/2001   S-06/05    
13 10A04-05 Nguyễn Phương Anh 07/02/2001   S-06/05    
14 10A04-06 Nguyễn Thị Thúy Anh 12/01/2001   S-06/05    
15 10A04-07 Phạm Thụy Vân Anh 11/12/2001   S-06/05    
16 10A04-33 Nguyễn Trần Hoàng Thành 30/06/2001   S-06/05    
17 10A04-36 Nguyễn Ngọc Mai Thy 15/12/2001   S-06/05    
18 10A04-41 Đào Sơn Tùng 07/12/2001   S-06/05    
19 10A05-02 Phạm Nguyễn Trâm Anh 09/03/2001   S-06/05    
20 10A05-05 Huỳnh Lê Bảo Châu 11/02/2001     S-06/05 tham quan ĐH Thái Lan
21 10A05-09 Trần Khánh Đan 13/10/2001     S-06/05 tham quan ĐH Thái Lan
22 10A05-21 Triệu Sương Nghi 03/06/2001   S-06/05    
23 10A05-33 Phạm Đỗ Bảo Trân 08/09/2001     S-06/05 tham quan ĐH Thái Lan
24 10A05-38 Phạm Hoàng Vi 03/09/2001 S-06/05     7:15 (Tre 00:35 phút)
25 10A06-01 Đỗ Phạm Khánh An 14/03/2001   S-06/05    
26 10A06-18 Nguyễn Lâm Lan 14/08/2001   S-06/05    
27 10A06-28 Trần Trọng Nghĩa 17/05/2001   S-06/05    
28 10A07-03 Nguyễn Phương Nhật Anh 08/08/2001   S-06/05    
29 10A07-17 Nguyễn Duy Khải 23/05/2001   S-06/05    
30 10A07-26 Nguyễn Trần Hoàng Ngân 17/03/2001   S-06/05    
31 10A07-40 Trương Thanh Thủy 03/07/2001   S-06/05    
32 10A08-14 Nguyễn Ngọc Hoàng Lan 08/01/2001   S-06/05    
33 10A09-05 Nguyễn Gia Bảo 11/01/2001   S-06/05    
34 10A09-09 Trần Gia Hân 27/04/2001   S-06/05    
35 10A09-11 Chung Hiến Khang 13/06/2001   S-06/05    
36 10A09-27 Vãng Thanh Phương 20/10/2001   S-06/05    
37 10A09-32 Nguyễn Xuân Thiên Thanh 23/03/2001   S-06/05    
38 10A09-37 Huỳnh Ngọc Trinh 21/10/2001   S-06/05    
39 10A09-39 Trần Mai Thanh Trúc 22/01/2001   S-06/05    
40 10A10-28 Trần Đức Phú 02/04/2001   S-06/05    
41 10A11-03 Hoàng Minh Hải Anh 06/09/2001   S-06/05    
42 10A11-06 Nguyễn Việt Hùng Anh 01/01/2001   S-06/05    
43 10A11-07 Phạm Vĩ Cầm 01/08/2001   S-06/05    
44 10A11-12 Trần Gia Hân 26/07/2001   S-06/05    
45 10A11-15 Vũ Minh Hoàng 26/07/2001   S-06/05    
46 10A12-11 Vũ Trần Ngọc Hân 11/03/2001   S-06/05    
47 10A12-12 Chiêm Hoàng Gia Huân 25/05/2001   S-06/05    
48 10A12-21 Trần Ngọc Xuân Mai 19/12/2001   S-06/05    
49 10A12-23 Trung Hiểu Nhi 25/05/2001   S-06/05    
50 10A12-30 Đỗ Thị Thanh Quyên 07/09/2001   S-06/05    
51 10A13-05 Võ Lê Minh Anh 12/01/2001   S-06/05    
52 10A13-06 Nguyễn Mỹ Chi 15/04/2001   S-06/05    
53 10A13-30 Huỳnh Nhật Xuân Quỳnh 27/10/2001   S-06/05    
54 10A13-34 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 02/08/2001   S-06/05    
55 10P01-08 Nguyễn Thị Ngọc Khanh 24/11/2001   S-06/05    
56 10P01-14 Nguyễn Châu Minh Nguyệt 01/04/2001   S-06/05    
57 10P01-24 Trần Nguyễn Ngọc Trâm 25/07/2001   S-06/05    
58 10P02-13 Lê Thanh Thảo 14/04/2001   S-06/05    
59 10P02-24 Nguyễn Lê Thục Uyên 02/10/2001   S-06/05    
60 11A01-01 Nguyễn Hồng Anh 30/07/2000   S-06/05    
61 11A01-11 Nguyễn Thị Kim Hằng 15/04/2000   S-06/05    
62 11A01-12 Nguyễn Hoàng Gia Khanh 31/03/2000     S-06/05 tham quan ĐH Thái Lan
63 11A01-17 Nguyễn Doãn Hoàng Long 25/09/2000     S-06/05 tham quan ĐH Thái Lan
64 11A01-22 Lê Ngọc Trường Nhân 21/02/2000     S-06/05 Tham quan ĐH Thái Lan
65 11A01-29 Phan Bá Tín 27/02/2000   S-06/05    
66 11A01-34 Lê Thanh Thảo 28/04/2000   S-06/05    
67 11A01-36 Nguyễn Thanh Phúc Thịnh 04/05/2000   S-06/05    
68 11A01-38 Vũ Lê Hoài Thương 16/08/2000   S-06/05    
69 11A02-27 Nguyễn Minh Ngọc 06/06/2000   S-06/05    
70 11A03-06 Đặng Huỳnh Bội Doanh 16/02/2000   S-06/05    
71 11A03-12 Dương Ngọc Hùng 12/03/2000   S-06/05    
72 11A03-15 Nguyễn Phúc Minh Hưng 28/03/2000     S-06/05 thi IELTS
73 11A03-16 Nguyễn Đình Gia Hy 01/08/2000   S-06/05    
74 11A03-21 Tô Ánh Minh 31/08/2000   S-06/05    
75 11A03-34 Nguyễn Ngọc Thu Trinh 10/02/2000   S-06/05    
76 11A03-37 Nguyễn Lâm Phương Uyên 23/02/2000 S-06/05     6:47 (Tre 00:07 phút)
77 11A04-05 Phan Thiên Ân 09/08/2000   S-06/05    
78 11A04-11 Nguyễn Hoàng Tấn Hiển 21/06/2000     S-06/05 tham quan ĐH Thái Lan
79 11A04-35 Trịnh Phúc Minh Thy 14/03/2000   S-06/05    
80 11A04-38 Nguyễn Trần Đoan Trang 19/11/2000   S-06/05    
81 11A05-14 Lê Tuyết Nhi 04/01/2000   S-06/05    
82 11A05-15 Nguyễn Trần Hoàng Nhi 07/03/2000   S-06/05    
83 11A05-21 Phạm Phương Thảo 26/09/2000   S-06/05    
84 11A05-31 Nguyễn Thị Phương Vân 24/09/2000   S-06/05    
85 11A06-11 Nguyễn Minh Hiền 16/05/2000 S-06/05     7:06 (Tre 00:26 phút)
86 11A07-06 Vũ Gia Bảo 24/12/2000   S-06/05    
87 11A07-25 Hoàng Văn Minh 13/08/2000   S-06/05    
88 11A07-26 Nguyễn Thanh Ngân 29/09/2000   S-06/05    
89 11A07-34 Đoàn Huỳnh Anh Phương 25/12/2000   S-06/05    
90 11A07-43 Lâm Thị Xuân Thy 18/08/2000   S-06/05    
91 11A07-44 Phù Huệ Trang 08/06/2000   S-06/05    
92 11A07-51 Nguyễn Thúy Vy 04/03/2000   S-06/05    
93 11A08-04 Huỳnh Ngọc Châu 03/02/2000   S-06/05    
94 11A08-08 Nguyễn Anh Hiệp 24/08/2000   S-06/05    
95 11A09-15 Nguyễn Thanh Mai 05/10/2000   S-06/05    
96 11A09-18 Trần Nguyễn Hoàng Nam 16/11/2000   S-06/05    
97 11A09-29 Nguyễn Hồng Minh Thư 17/12/2000   S-06/05    
98 11A10-01 Võ Dương Xuân Ái 20/06/2000   S-06/05    
99 11A10-06 Lê Tường Phước Đoan 06/03/2000     S-06/05 tham quan ĐH Thái Lan
100 11A10-21 Nguyễn Đắc Thiên Ngân 15/05/2000 S-06/05     7:26 (Tre 00:00 phút) Đau bụng
101 11A10-23 Phạm Minh Ngọc 02/04/2000 S-06/05     7:21 (Tre 00:41 phút)
102 11A10-46 Trần Thục Thanh Trúc 28/08/2000     S-06/05 tham quan ĐH Thái Lan
103 11A10-48 Trần Ngọc Tú Uyên 23/05/2000     S-06/05 tham quan ĐH Thái Lan
104 11A10-49 Phạm Nguyễn Thanh Vy 26/01/2000     S-06/05 Tham quan ĐH Thái Lan
105 11A10-50 Nguyễn Thị Minh Trang 27/01/2000     S-06/05 tham quan ĐH Thái Lan
106 11A11-01 Đoàn Nguyễn Vân Anh 31/03/2000   S-06/05    
107 11A11-08 Phạm Trần Thanh Hảo 19/09/2000   S-06/05    
108 11A11-16 Nguyễn Cao Hoàng Minh 25/10/2000   S-06/05    
109 11A11-25 Bùi Vương Nam Phương 14/06/2000   S-06/05    
110 11A11-26 Trần Hoàng Quyên 20/07/2000   S-06/05    
111 11A11-30 Trần Thanh Tuấn 16/11/2000   S-06/05    
112 11A11-34 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06/09/2000   S-06/05    
113 11A11-36 Ngũ Hà Trâm 27/09/2000     S-06/05 về quê
114 11A12-02 Mai Nữ Quỳnh Anh 16/12/2000   S-06/05    
115 11A12-11 Nguyễn Toàn Chữ 21/10/2000   S-06/05    
116 11A12-28 Đinh Bùi Quỳnh Nhi 23/06/2000   S-06/05    
117 11A12-47 Bùi Huỳnh Thanh Vân 07/03/2000   S-06/05    
118 11A12-48 Trung Hoàng Võ Thúy Vy 15/10/2000   S-06/05    
119 11A13-06 Phạm Công Ân 01/02/2000   S-06/05    
120 11A13-11 Nguyễn Trí Đức 18/02/2000   S-06/05    
121 11A13-21 Trương Mai Khanh 22/03/2000   S-06/05    
122 11A13-30 Đặng Huỳnh Nga 29/02/2000   S-06/05    
123 11A13-32 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 02/11/2000   S-06/05    
124 11A13-37 Vũ Nguyễn Thanh Tâm 28/08/2000   S-06/05    
125 11A13-40 Trần Nguyễn Cát Tường 14/12/2000   S-06/05    
126 11P01-06 Nguyễn Đức Trường Huy 26/05/2000     S-06/05 XP trễ 6.50
127 11P01-08 Trương Diệu Huyền 26/02/2000 S-06/05     7:02 (Tre 00:22 phút)
128 11P01-11 Phạm Bảo Linh 23/05/2000   S-06/05    
129 11P01-17 Trịnh Huỳnh Chơn Ngã Thanh Phương 09/04/2000 S-06/05     7:06 (Tre 00:26 phút)
130 11P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000   S-06/05    
131 11P01-21 Lê Hoàng Anh Thư  29/09/2000 S-06/05     6:48 (Tre 00:08 phút)
132 11P02-10 Nguyễn Gia Linh 18/01/2000   S-06/05    
133 11P02-12 Huỳnh Trịnh Cẩm Nghi 02/03/2000   S-06/05    
134 11P02-21 Huỳnh Phạm Quế Trân 23/09/2000   S-06/05    
135 12A01-37 Trần Đức Trí 02/08/1999   S-06/05    
136 12A02-03 Phan Thị Minh Châu 19/05/1999   S-06/05    
137 12A02-20 Trương Việt Nga 26/06/1999 S-06/05     7:15 (Tre 00:35 phút)
138 12A03-07 Phạm Thị Thùy Dương 19/08/1999   S-06/05    
139 12A03-19 Nguyễn Hoàng Lam 19/12/1999   S-06/05    
140 12A04-03 Trần Nguyễn Minh Anh 14/08/1999   S-06/05    
141 12A04-28 Phan Kim Thái 25/01/1999 S-06/05     6:49 (Tre 00:09 phút)
142 12A05-16 Lê Tuấn Kiệt 12/03/1999   S-06/05    
143 12A05-35 Phạm Ngọc Xuân Quỳnh 29/11/1999   S-06/05    
144 12A06-08 Nguyễn Nhật Đăng 03/01/1999   S-06/05    
145 12A06-16 Đào Lê Xuân Hương 26/09/1999   S-06/05    
146 12A06-24 Trần Đình Thảo Nguyên 09/10/1999   S-06/05    
147 12A06-33 Châu Nguyễn Thảo Trâm 04/07/1999   S-06/05    
148 12A06-39 Trần Nhật Vũ 01/06/1999   S-06/05    
149 12A07-08 Trần Ngọc Hồng Đức 13/06/1999   S-06/05    
150 12A07-09 Nguyễn Xuân Trường Hải 15/03/1999   S-06/05    
151 12A07-30 Lê Thảo Quỳnh 06/08/1999   S-06/05    
152 12A07-31 Trương Thế Sang 22/09/1999   S-06/05    
153 12A07-36 Nguyễn Ngọc Trâm 26/08/1999   S-06/05    
154 12A07-38 Lưu Bảo Trân 19/05/1999   S-06/05    
155 12A08-23 Trần Đức Tín 08/01/1999 S-06/05     7:03 (Tre 00:23 phút)
156 12A08-24 Phan Thị Kim Tuyền 29/08/1999   S-06/05    
157 12A09-01 Lâm Quách Trâm Anh 19/08/1999   S-06/05    
158 12A09-10 Võ Thanh Hiền 03/06/1999   S-06/05    
159 12A09-27 Võ Thị Huyền Trang 20/06/1999   S-06/05    
160 12A10-23 Tô Gia Mỹ 31/12/1999   S-06/05    
161 12A10-35 Nguyễn Hương Thảo 27/03/1999   S-06/05    
162 12A10-37 Phan Thị Minh Thư 06/09/1999   S-06/05    
163 12A10-41 Nguyễn Xuân Trúc 30/10/1999   S-06/05    
164 12A10-44 Đỗ Ngọc Thục Uyên 20/07/1999     S-06/05 nằm viện
165 12A11-14 Ngô Kiều Khanh 15/05/1999   S-06/05    
166 12A11-40 Nguyễn Ngọc Nhật Thùy 07/12/1999   S-06/05    
167 12A11-44 Huỳnh Bảo Trân 20/12/1999   S-06/05    
168 12A11-46 Trần Vũ Nhật Vy 14/10/1999   S-06/05    
169 12A12-27 Lê Hoàng Yến Nhi 10/07/1999   S-06/05    
170 12A13-03 Lê Hoàng Anh 07/09/1999   S-06/05    
171 12A13-40 Đặng Thùy Trâm 12/09/1999   S-06/05    
172 12P01-02 Hồ Lê Kỳ Anh 14/12/1999   S-06/05    
173 12P01-16 Huỳnh Kiến Quốc 06/11/1999 S-06/05     7:06 (Tre 00:26 phút)
174 12P02-20 Phạm Ngọc Minh Phương 22/03/1999   S-06/05    
175 12P02-26 Trần Châu Ngọc Trí 01/04/1999   S-06/05    
      THONG KE 14 145 16  

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.8) 35 022 647 - Fax: (84.8) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4397367

Lượt Online :51

Design by Tuyết Xanh Company