Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 08/5/2017(năm học 2016-2017 )

Ngày đăng : 08/05/2017
              2016-2017
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1830 HS)    từ : 8   đến : 8/5/2017              
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10A02-04 Trần Thị Thư Bình 05/08/2001   S-08/05    
2 10A02-18 Nguyễn Duy Nam Long 15/01/2001   S-08/05    
3 10A03-07 Nguyễn Ngọc Minh Châu 10/02/2001   S-08/05    
4 10A03-08 Nguyễn Thụy Đan 07/06/2001   S-08/05    
5 10A04-41 Đào Sơn Tùng 07/12/2001   S-08/05    
6 10A04-43 Nguyễn Minh Hà Vy 08/10/2001   S-08/05    
7 10A05-02 Phạm Nguyễn Trâm Anh 09/03/2001   S-08/05    
8 10A05-08 Bùi Hạnh Dung 22/01/2001   S-08/05    
9 10A06-01 Đỗ Phạm Khánh An 14/03/2001   S-08/05    
10 10A09-06 Võ Phi Gia Bảo 18/09/2001   S-08/05    
11 10A09-32 Nguyễn Xuân Thiên Thanh 23/03/2001     S-08/05 tang nội
12 10A10-06 Nguyễn Vũ Hoàng Dương 15/07/2001   S-08/05    
13 10A11-07 Phạm Vĩ Cầm 01/08/2001   S-08/05    
14 10A11-41 Vương Mỹ Tú 26/12/2001   S-08/05    
15 10A12-09 Hình Thị Anh Đào 11/07/2001   S-08/05    
16 10A12-25 Ngô Nguyễn Phương Nhiên 30/01/2001   S-08/05    
17 10A13-20 Trương Nguyễn Ái Minh 21/12/2001   S-08/05    
18 10A13-24 Võ Minh Ngọc 30/04/2001   S-08/05    
19 10A13-32 Huỳnh Nguyệt Tâm 13/03/2001   S-08/05    
20 10P01-23 Linh Ngọc Phương Trang 23/03/2001   S-08/05    
21 10P02-26 Dương Phương Vy 01/09/2001   S-08/05    
22 10P02-27 Dương Thảo Vy 28/06/2001   S-08/05    
23 11A01-15 Trần Kiến Lâm 24/12/2000   S-08/05    
24 11A01-36 Nguyễn Thanh Phúc Thịnh 04/05/2000   S-08/05    
25 11A02-28 Trần Thanh Nhã 05/05/2000   C-08/05    
26 11A03-03 Nguyễn Gia Bảo 05/02/2000   S-08/05    
27 11A03-18 Nguyễn Công Minh 25/11/2000   S-08/05    
28 11A03-21 Tô Ánh Minh 31/08/2000   S-08/05    
29 11A03-35 Nguyễn Hà Phương Trúc 12/02/2000   S-08/05    
30 11A04-08 Nhan Tiến Đạt 01/04/2000   S-08/05    
31 11A04-35 Trịnh Phúc Minh Thy 14/03/2000   S-08/05    
32 11A04-38 Nguyễn Trần Đoan Trang 19/11/2000   S-08/05    
33 11A04-40 Hoàng Nhật Uyên 07/04/2000   S-08/05    
34 11A05-19 Lý Đạt Tuấn 06/11/2000   S-08/05    
35 11A06-06 Lâm Trang Đài 20/10/2000   S-08/05    
          C-08/05    
36 11A06-28 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 12/05/2000   S-08/05    
          C-08/05    
37 11A06-47 Nguyễn Lâm Xuân Thy 28/02/2000   S-08/05    
          C-08/05    
38 11A06-51 Nguyễn Minh Vũ 14/01/2000   S-08/05    
          C-08/05    
39 11A07-22 Vũ Nhật Long 10/12/2000   S-08/05    
          C-08/05    
40 11A07-40 Nguyễn Tất Thành 01/08/2000   S-08/05    
          C-08/05    
41 11A09-08 Diệp Hồng Hân 01/08/2000   C-08/05    
42 11A10-01 Võ Dương Xuân Ái 20/06/2000   S-08/05    
43 11A10-10 Nguyễn Kim Nhân Hậu 18/12/2000   S-08/05    
44 11A10-20 Lê Hoàng Minh 22/12/2000   S-08/05    
45 11A10-25 Vũ Bích Ngọc 14/08/2000   S-08/05    
46 11A10-44 Nguyễn Lê Phương Trinh 19/06/2000   S-08/05    
47 11A11-36 Ngũ Hà Trâm 27/09/2000   S-08/05    
48 11A11-44 Lâm Bảo Vy 15/10/2000   S-08/05    
49 11A12-16 Lê Thị Xuân Hòa 02/02/2000   S-08/05    
50 11A12-32 Chung Lại Bảo Phương 15/06/2000   S-08/05    
51 11A12-38 Lâm Ngọc Phương Thảo 08/05/2000   S-08/05    
52 11A12-47 Bùi Huỳnh Thanh Vân 07/03/2000   S-08/05    
53 11A12-49 Võ Tuyết Vy 26/12/2000   S-08/05    
54 11A13-16 Nguyễn Như Minh Hạnh 08/06/2000   S-08/05    
55 11A13-23 Trần Thị Tuyết Linh 26/11/2000   S-08/05    
56 11P01-11 Phạm Bảo Linh 23/05/2000   S-08/05    
          C-08/05    
57 11P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000   S-08/05    
            C-08/05 tang Nội
58 11P02-12 Huỳnh Trịnh Cẩm Nghi 02/03/2000   S-08/05    
59 11P02-21 Huỳnh Phạm Quế Trân 23/09/2000   S-08/05    
60 12A01-28 Lê Đình Thái 24/10/1999 S-08/05     7:01 (Tre 00:21 phút)xe hư
61 12A02-24 Lê Đông Quân 29/10/1999   S-08/05    
62 12A02-31 Lê Nguyễn An Thy 01/01/1999   S-08/05    
63 12A03-01 Nguyễn Phương Anh 28/09/1999   S-08/05    
64 12A03-39 Võ Nguyễn Như Trúc 29/07/1999   S-08/05    
65 12A04-07 Lương Vịnh Hào 19/09/1999 S-08/05     7:07 (Tre 00:27 phút)
66 12A05-35 Phạm Ngọc Xuân Quỳnh 29/11/1999   S-08/05    
67 12A05-41 Lê Hoàng Trang 16/12/1999   S-08/05    
68 12A06-05 Nguyễn Ngọc Linh Chi 06/08/1999   S-08/05    
69 12A07-09 Nguyễn Xuân Trường Hải 15/03/1999   S-08/05    
70 12A07-32 Huỳnh Phan Anh Tú 15/07/1999   S-08/05    
71 12A08-12 Nguyễn Đông Huyền Khanh 10/06/1999   S-08/05    
72 12A09-25 Hồ Trọng Thoại 10/11/1999   S-08/05    
73 12A10-11 Lưu Nguyễn Phương Hạ 09/08/1999   S-08/05    
74 12A10-17 Châu Thược Linh 12/11/1999   S-08/05    
75 12A10-44 Đỗ Ngọc Thục Uyên 20/07/1999     S-08/05 nằm viện
76 12A11-35 Hoàng Thụy Đan Thanh 17/10/1999   S-08/05    
77 12A11-37 Huỳnh Nguyễn Diệu Thảo 20/12/1999   S-08/05    
78 12A13-31 Nguyễn Dương Trường Sang 21/04/1999   S-08/05    
79 12A13-45 Nguyễn Hà Thanh Vy 06/08/1999   S-08/05    
80 12P02-16 Lâm Ngọc Kim Ngân 27/04/1999   S-08/05    
          C-08/05    
      THONG KE 2 84 3  

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.28) 39 307 794 - Fax: (84.28) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4466844

Lượt Online :26

Design by Tuyết Xanh Company