Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 09/5/2017 (năm học 2016-2017 )

Ngày đăng : 09/05/2017
              2016-2017
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1830 HS)    từ : 9   đến : 9/5/2017              
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10A01-15 Nguyễn Quốc Bảo Huy 16/12/2001   C-09/05    
2 10A01-32 Lý Uyển Nhi 22/10/2001     S-09/05 tang nội
            C-09/05 tang nội
3 10A01-33 Trần Minh Quân 20/09/2001 C-09/05     14:02 (Tre 00:17 phút)
4 10A03-04 Trần Phương Anh 28/04/2001   S-09/05    
5 10A03-07 Nguyễn Ngọc Minh Châu 10/02/2001   S-09/05    
6 10A04-33 Nguyễn Trần Hoàng Thành 30/06/2001     S-09/05 Nhức đầu
7 10A05-37 Kỹ Trần Thái Uyên 30/05/2001   S-09/05    
          C-09/05    
8 10A05-39 Lê Thị Thúy Vy 21/11/2001 S-09/05     7:01 (Tre 00:21 phút)
9 10A06-01 Đỗ Phạm Khánh An 14/03/2001   S-09/05    
10 10A06-27 Nguyễn Vũ Trung Nghĩa 19/03/2001   S-09/05    
11 10A07-11 Lê Hoài Ngọc Hân 17/07/2001   C-09/05    
12 10A07-36 Nguyễn Thị Thanh Tâm 20/01/2001   C-09/05    
13 10A10-01 Tai Quế Anh 02/08/2001   S-09/05    
          C-09/05    
14 10A10-02 Hàn Long Bảo 01/02/2001   S-09/05    
          C-09/05    
15 10A10-07 Lê Thị Ngân Đan 20/09/2001     S-09/05 Khám bệnh
16 10A10-22 Nguyễn Trọng Nghĩa 26/02/2001   C-09/05    
17 10A10-32 Đỗ Trần Phương Thảo 05/05/2001     C-09/05 khám bệnh
18 10A10-36 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 13/03/2001   S-09/05    
          C-09/05    
19 10A10-43 Lương Thảo Vy 19/08/2001   S-09/05    
          C-09/05    
20 10A11-06 Nguyễn Việt Hùng Anh 01/01/2001   S-09/05    
21 10A11-12 Trần Gia Hân 26/07/2001   S-09/05    
22 10A11-29 Nguyễn Thị Thảo Nhi 10/03/2001   S-09/05    
23 10A12-01 Đặng Thị Lan Anh 05/01/2001   C-09/05    
24 10A12-20 Nguyễn Hồ Xuân Mai 25/01/2001   S-09/05    
          C-09/05    
25 10A12-36 Nguyễn Hoàng Trang 08/12/2001   C-09/05    
26 10A12-44 Ngô Thị Kim Yến 29/09/2001     S-09/05 Chóng mặt
27 10P01-19 Phạm Nguyễn Quỳnh Phương 19/10/2001   S-09/05    
          C-09/05    
28 10P02-23 Vũ Xuân Tùng 22/07/2001 S-09/05     6:59 (Tre 00:19 phút)
29 11A01-15 Trần Kiến Lâm 24/12/2000   S-09/05    
          C-09/05    
30 11A01-29 Phan Bá Tín 27/02/2000   C-09/05    
31 11A01-32 Nguyễn Quốc Tuấn 27/08/2000   S-09/05    
          C-09/05    
32 11A03-16 Nguyễn Đình Gia Hy 01/08/2000   S-09/05    
          C-09/05    
33 11A03-34 Nguyễn Ngọc Thu Trinh 10/02/2000   C-09/05    
34 11A03-35 Nguyễn Hà Phương Trúc 12/02/2000   S-09/05    
35 11A04-17 Hoàng Ngọc Phương Mai 21/10/2000   C-09/05    
36 11A04-38 Nguyễn Trần Đoan Trang 19/11/2000   S-09/05    
          C-09/05    
37 11A05-19 Lý Đạt Tuấn 06/11/2000   S-09/05    
          C-09/05    
38 11A05-29 Trần Khánh Trúc 11/10/2000 S-09/05     8:29 (Tre 00:00 phút)
39 11A05-33 Nguyễn Tường Vy 25/03/2000   S-09/05    
          C-09/05    
40 11A06-44 Trần Thị Thu Thủy 13/08/2000   S-09/05    
          C-09/05    
41 11A07-01 Nguyễn Thị Hoàng Anh 30/11/2000   C-09/05    
42 11A07-06 Vũ Gia Bảo 24/12/2000   C-09/05    
43 11A07-19 Đỗ Minh Khôi 18/11/2000   S-09/05    
          C-09/05    
44 11A07-29 Võ Như Ngọc 06/09/2000     S-09/05 việc nhà
45 11A07-38 Nguyễn Phúc Phát Tường 10/04/2000   S-09/05    
          C-09/05    
46 11A07-43 Lâm Thị Xuân Thy 18/08/2000   S-09/05    
          C-09/05    
47 11A09-06 Châu Ngọc Dinh 24/09/2000   C-09/05    
48 11A09-15 Nguyễn Thanh Mai 05/10/2000   C-09/05    
49 11A10-23 Phạm Minh Ngọc 02/04/2000   S-09/05    
          C-09/05    
50 11A10-25 Vũ Bích Ngọc 14/08/2000   S-09/05    
          C-09/05    
51 11A11-19 Lương Thị Bích Nguyệt 25/05/2000     S-09/05 Sốt
52 11A11-22 Trần Phương Nhi 03/08/2000   S-09/05    
          C-09/05    
53 11A11-36 Ngũ Hà Trâm 27/09/2000     S-09/05 về quê
            C-09/05 về quê
54 11A11-44 Lâm Bảo Vy 15/10/2000   C-09/05    
55 11A11-46 Ngô Thụy Hương Vy 02/11/2000   C-09/05    
56 11A12-04 Nguyễn Thị Mỹ Anh 23/01/2000   S-09/05    
          C-09/05    
57 11A12-05 Võ Hoàng Minh Anh 01/03/2000   C-09/05    
58 11A12-32 Chung Lại Bảo Phương 15/06/2000   S-09/05    
          C-09/05    
59 11A12-38 Lâm Ngọc Phương Thảo 08/05/2000   S-09/05    
60 11A12-49 Võ Tuyết Vy 26/12/2000     S-09/05 ông bệnh
          C-09/05    
61 11A13-04 Nguyễn Trần Minh Anh 28/06/2000   S-09/05    
          C-09/05    
62 11A13-18 Nguyễn Dương Hoàng Huy 09/07/2000   C-09/05    
63 11P01-13 Đặng Quang Nhật 22/01/2000   C-09/05    
64 11P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000     S-09/05 tang nội
            C-09/05 tang nội
65 12A02-05 Tạ Ánh Dương 12/05/1999   S-09/05    
          C-09/05    
66 12A02-19 Nguyễn Phúc Giang Nam 20/01/1999   S-09/05    
          C-09/05    
67 12A02-20 Trương Việt Nga 26/06/1999   S-09/05    
          C-09/05    
68 12A02-21 Lâm Gia Ngọc 04/05/1999     S-09/05 Đau bụng
            C-09/05 Đau bụng
69 12A02-30 Nguyễn Hữu Như Thuyên 14/01/1999   C-09/05    
70 12A02-31 Lê Nguyễn An Thy 01/01/1999     S-09/05 Về quê
71 12A03-08 Huỳnh Nguyễn Hà Giang 19/10/1999   C-09/05    
72 12A03-11 Lê Thảo Hiền 13/09/1999   S-09/05    
          C-09/05    
73 12A03-14 Dương Lập Khang 30/04/1999   C-09/05    
74 12A03-19 Nguyễn Hoàng Lam 19/12/1999   C-09/05    
75 12A03-29 Lê Huỳnh Như 01/07/1999   S-09/05    
          C-09/05    
76 12A03-34 Hồ Đỗ Quyên 27/01/1999   C-09/05    
77 12A03-37 Nguyễn Đức Uyên Thi 02/11/1999   S-09/05    
          C-09/05    
78 12A03-39 Võ Nguyễn Như Trúc 29/07/1999   C-09/05    
79 12A06-02 Nguyễn Ngọc Ánh 19/11/1999 S-09/05     7:51 (Tre 00:21 phút)
80 12A06-19 Vương Cẩm Ninh 07/03/1999   C-09/05    
81 12A06-24 Trần Đình Thảo Nguyên 09/10/1999   C-09/05    
82 12A06-39 Trần Nhật Vũ 01/06/1999   C-09/05    
83 12A07-06 Nguyễn Hồng Đào 19/01/1999   S-09/05    
          C-09/05    
84 12A08-08 Trần Quang Đạt 19/01/1999   S-09/05    
          C-09/05    
85 12A09-02 Trần Thị Mai Anh 22/10/1999     S-09/05 Chóng mặt
86 12A09-09 Trịnh Tuyết Hân 03/11/1999   C-09/05    
87 12A09-12 Hứa Bảo Huy 23/04/1999 S-09/05     8:26 (Tre 00:00 phút)
88 12A09-25 Hồ Trọng Thoại 10/11/1999   S-09/05    
          C-09/05    
89 12A09-26 Dương Ngọc Trác 19/10/1999   S-09/05    
          C-09/05    
90 12A09-27 Võ Thị Huyền Trang 20/06/1999   S-09/05    
          C-09/05    
91 12A11-05 Phan Nguyễn Ngọc Bích 03/11/1999   S-09/05    
          C-09/05    
92 12A11-06 Huỳnh Mai Chi 22/10/1999   C-09/05    
93 12A11-08 Lê Thùy Duyên 07/07/1999   S-09/05    
          C-09/05    
94 12A11-17 Nguyễn Trần Phương Khuê 23/02/1999   S-09/05    
          C-09/05    
95 12A11-28 Đặng Thanh Nhàn 23/10/1999   C-09/05    
96 12A11-33 Nguyễn Hà Như Phương 06/10/1999   C-09/05    
97 12A11-34 Tô Ngọc Sang 24/05/1999   C-09/05    
98 12A11-36 Phan Nguyễn Đan Thanh 18/08/1999   C-09/05    
99 12A11-38 Lê Duy Thiện 05/06/1999     S-09/05 Khám sức khỏe
100 12A11-43 Nguyễn Đoan Trang 15/01/1999   S-09/05    
          C-09/05    
101 12A12-34 Nguyễn Trần Cẩm Tú 02/12/1999   S-09/05    
102 12A13-28 Trần Nguyễn Quỳnh Như 13/08/1999   S-09/05    
103 12A13-30 Phan Nguyễn Song Quỳnh 23/06/1999   S-09/05    
104 12A13-37 Đỗ Phương Trang 29/05/1999     C-09/05 viêm xoang
105 12P01-04 Nguyễn Tuấn Anh 01/04/1999   C-09/05    
106 12P01-07 Chung Ngọc Kỳ Duyên 26/01/1999 S-09/05      
107 12P01-11 Nguyễn Thanh Hiển 29/04/1999 S-09/05      
          C-09/05    
108 12P01-19 Đỗ Trọng Thức 17/08/1999   S-09/05    
          C-09/05    
109 12P01-20 Nguyễn Trương Minh Trí 20/02/1999   S-09/05    
          C-09/05    
110 12P02-16 Lâm Ngọc Kim Ngân 27/04/1999   C-09/05    
111 12P02-26 Trần Châu Ngọc Trí 01/04/1999   S-09/05    
          C-09/05    
      THONG KE 8 131 19  

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.28) 39 307 794 - Fax: (84.28) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4466833

Lượt Online :15

Design by Tuyết Xanh Company