Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 11/5/2017 (năm học 2016-2017 )

Ngày đăng : 11/05/2017
              2016-2017
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1830 HS)    từ : 11   đến : 11/5/2017              
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10A01-15 Nguyễn Quốc Bảo Huy 16/12/2001   C-11/05    
2 10A01-32 Lý Uyển Nhi 22/10/2001     S-11/05 Tang bà
            C-11/05 tang nội
3 10A02-18 Nguyễn Duy Nam Long 15/01/2001   S-11/05    
          C-11/05    
4 10A03-03 Nguyễn Quế Anh 24/10/2001   C-11/05    
5 10A03-04 Trần Phương Anh 28/04/2001   C-11/05    
6 10A03-22 Nguyễn Gia Linh 09/01/2001   C-11/05    
7 10A03-29 Nguyễn Ngọc Nhi 16/07/2001   S-11/05    
          C-11/05    
8 10A03-32 Phan Nguyễn Xuân Phúc 21/09/2001   C-11/05    
9 10A03-37 Lâm Nguyễn Diệu Thơ 15/01/2001   C-11/05    
10 10A03-45 Trần Nhật Vy 24/10/2001   S-11/05    
          C-11/05    
11 10A04-02 Vũ Thiên An 15/09/2001   S-11/05    
          C-11/05    
12 10A04-24 Nguyễn Đại Nguyên 22/12/2000   S-11/05    
13 10A05-02 Phạm Nguyễn Trâm Anh 09/03/2001   C-11/05    
14 10A05-21 Triệu Sương Nghi 03/06/2001   C-11/05    
15 10A05-22 Hồ Minh Ngọc 08/01/2001   C-11/05    
16 10A06-01 Đỗ Phạm Khánh An 14/03/2001   S-11/05    
          C-11/05    
17 10A06-04 Lê Viết Mẫn Đạt 13/09/2001     S-11/05 Đau bụng
18 10A06-23 Huỳnh Châu Minh 20/07/2001 S-11/05     7:42 (Tre 00:12 phút)
19 10A06-24 Lê Nhật Minh 10/04/2001   S-11/05    
          C-11/05    
20 10A06-35 Trần Ngọc Phương Quỳnh 24/01/2001   C-11/05    
21 10A06-45 Võ Đình Anh Triết 08/11/2001   S-11/05    
22 10A07-19 Lê Thị Hồng Loan 18/08/2001   S-11/05    
23 10A07-27 Nguyễn Thịnh Phát 26/09/2001   S-11/05    
24 10A07-28 Phạm Đăng Phú 27/01/2001     S-11/05 Cảm
25 10A07-32 Bùi Thụy Hồng Phương 18/11/2001   S-11/05    
26 10A08-04 Trần Tuyết Anh 21/08/2001     C-11/05 Phỏng vấn xin visa
27 10A09-08 Hoàng Gia Hân 13/01/2001   C-11/05    
28 10A09-14 Vũ Nguyễn Anh Kiệt 19/04/2001   S-11/05    
          C-11/05    
29 10A09-22 Võ Nhật Lam Nghi 22/03/2001   S-11/05    
          C-11/05    
30 10A09-23 Ngô Thanh Nguyên 05/06/2001     S-11/05 Khám sức khỏe
31 10A10-09 Đặng Khả Hân 10/02/2001   C-11/05    
32 10A10-24 Nguyễn Hoàng Nhi 07/11/2001   S-11/05    
          C-11/05    
33 10A10-36 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 13/03/2001   S-11/05    
34 10A10-43 Lương Thảo Vy 19/08/2001   S-11/05    
35 10A11-06 Nguyễn Việt Hùng Anh 01/01/2001     S-11/05 RLTHóa
            C-11/05 RLTHóa
36 10A11-29 Nguyễn Thị Thảo Nhi 10/03/2001   S-11/05    
          C-11/05    
37 10A11-33 Đặng Nhã Quỳnh 18/04/2001     S-11/05 Khám răng
38 10A12-20 Nguyễn Hồ Xuân Mai 25/01/2001   C-11/05    
39 10A13-01 Đặng Ngọc Xuân Anh 10/01/2001   S-11/05    
40 10A13-04 Phạm Ngọc Hà Anh 21/08/2001   S-11/05    
41 10A13-34 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo 02/08/2001   S-11/05    
42 10A13-44 Phạm Ngọc Khanh Vy 09/11/2001   S-11/05    
43 10P01-22 Đoàn Linh Trang 06/12/2001   S-11/05    
          C-11/05    
44 10P02-05 Dương Trung Hiếu 07/06/2001 S-11/05     6:59 (Tre 00:19 phút)
45 11A01-14 Võ Thành Minh Khôi 02/03/2000   C-11/05    
46 11A01-25 Nguyễn Hoài Yến Nhi 17/03/2000   C-11/05    
47 11A01-29 Phan Bá Tín 27/02/2000   C-11/05    
48 11A01-30 Yu Wan Ting 28/08/2000   S-11/05    
          C-11/05    
49 11A01-38 Vũ Lê Hoài Thương 16/08/2000   S-11/05    
          C-11/05    
50 11A01-41 Đặng Thanh Yến 21/09/2000   C-11/05    
51 11A02-22 Trần Hoàng Long 16/03/2000     S-11/05 Khám sức khỏe
52 11A03-05 Hồ Trần Linh Chi 17/01/2000   C-11/05    
53 11A03-15 Nguyễn Phúc Minh Hưng 28/03/2000     C-11/05 thi IELTS
54 11A03-17 Lục Ngọc Bảo Khánh 30/06/2000   S-11/05    
          C-11/05    
55 11A03-21 Tô Ánh Minh 31/08/2000   C-11/05    
56 11A03-35 Nguyễn Hà Phương Trúc 12/02/2000   C-11/05    
57 11A04-16 Đỗ Lê Thanh Mai 01/01/2000     S-11/05 Nhức đầu
58 11A04-19 Trần Đức Minh 24/01/2000     C-11/05 học nhạc viện
59 11A04-31 Đặng Thanh Thảo 19/05/2000   C-11/05    
60 11A04-38 Nguyễn Trần Đoan Trang 19/11/2000   S-11/05    
          C-11/05    
61 11A06-17 Trịnh Thái Hưng 20/12/2000     S-11/05 Đau bụng
62 11A06-41 Lê Xuân Tân 03/07/2000   S-11/05    
          C-11/05    
63 11A07-39 Trần Thị Hoài Thanh 27/12/2000   C-11/05    
64 11A07-43 Lâm Thị Xuân Thy 18/08/2000   S-11/05    
          C-11/05    
65 11A07-48 Bùi Hoàng Việt 01/01/2000 S-11/05     8:30 (Tre 00:00 phút)
66 11A08-20 Trần Quỳnh Như 06/03/2000   S-11/05    
          C-11/05    
67 11A10-01 Võ Dương Xuân Ái 20/06/2000   S-11/05    
          C-11/05    
68 11A10-05 Phó Hỷ Dinh 13/07/2000   C-11/05    
69 11A10-14 Nguyễn Kim Long 27/03/2000   S-11/05    
          C-11/05    
70 11A10-19 Hoàng Công Minh 21/07/2000   C-11/05    
71 11A10-26 Nguyễn Thảo Nguyên 04/12/2000   S-11/05    
          C-11/05    
72 11A10-40 Lý Ngọc Anh Thy 12/09/2000   C-11/05    
73 11A10-43 Lê Nguyễn Thiên Trân 10/12/2000   C-11/05    
74 11A11-03 Dương Ngọc Châu 24/09/2000     S-11/05 Sốt phát ban
75 11A11-08 Phạm Trần Thanh Hảo 19/09/2000   S-11/05    
76 11A11-21 Nguyễn Dương Hoàng Nhi 14/05/2000   S-11/05    
77 11A11-34 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06/09/2000   C-11/05    
78 11A11-42 Lương Thùy Vân 24/04/2000   C-11/05    
79 11A11-48 Nguyễn Ngọc Lam Vy 03/08/2000   S-11/05    
          C-11/05    
80 11A12-24 Nguyễn Huỳnh Đăng Long 20/06/2000   C-11/05    
81 11A12-44 Phan Đình Thanh Trúc 03/01/2000   C-11/05    
82 11A12-45 Trần Anh Tú 31/03/2000 S-11/05     7:02 (Tre 00:22 phút)
          C-11/05    
83 11A12-46 Trương Nguyễn Anh Tuấn 29/05/2000   C-11/05    
84 11A12-47 Bùi Huỳnh Thanh Vân 07/03/2000   S-11/05    
          C-11/05    
85 11A12-49 Võ Tuyết Vy 26/12/2000     S-11/05 ông bệnh
          C-11/05    
86 11A13-11 Nguyễn Trí Đức 18/02/2000   S-11/05    
          C-11/05    
87 11A13-15 Trần Thị Thu Hà 01/03/2000   C-11/05    
88 11A13-16 Nguyễn Như Minh Hạnh 08/06/2000   S-11/05    
          C-11/05    
89 11A13-19 Nguyễn Tấn Hưng 22/01/2000     S-11/05 Đau bụng
90 11A13-27 Trịnh Lê Hoàng Minh 12/05/2000   S-11/05    
          C-11/05    
91 11A13-42 Võ Ngọc Anh Thư 13/05/2000     S-11/05 Sốt
92 11P01-06 Nguyễn Đức Trường Huy 26/05/2000   S-11/05    
93 11P01-17 Trịnh Huỳnh Chơn Ngã Thanh Phương 09/04/2000 C-11/05     15:59 (Tre 00:14 phút)
94 11P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000     S-11/05 Tang ông
95 12A01-06 Nguyễn Sỹ Đức 05/05/1999   C-11/05    
96 12A01-21 Phạm Hồng Phước 22/09/1999 C-11/05     15:00 (tre 00:30 phút)
97 12A01-26 Trần Lê Khánh Quỳnh 17/09/1999   C-11/05    
98 12A01-27 Nguyễn Hữu Toàn 07/05/1999   S-11/05    
          C-11/05    
99 12A01-42 Trịnh Ngọc Như Ý 10/02/1999   S-11/05    
          C-11/05    
100 12A02-12 Lê Ngọc Khoa 12/12/1999   C-11/05    
101 12A02-18 Lê Hải Nam 01/07/1999   S-11/05    
          C-11/05    
102 12A02-32 Lâm Minh Bảo Trân 27/07/1999     S-11/05 Khám sức khỏe
103 12A02-34 Nguyễn Thanh Trúc 03/09/1999   S-11/05    
          C-11/05    
104 12A02-35 Vũ Thị Tường Vy 12/08/1999   S-11/05    
          C-11/05    
105 12A04-16 Từ Gia Năng 15/01/1999   S-11/05    
106 12A04-18 Thái Vũ Gia Nguyên 28/10/1999     S-11/05 Việc nhà
107 12A05-04 Khuất Loan Quế Anh 12/02/1999   C-11/05    
108 12A05-23 Phạm Bích Ngọc 01/10/1999   C-11/05    
109 12A05-27 Nguyễn Hữu Nhân 02/05/1999   C-11/05    
110 12A05-30 Nguyễn Viết Hạnh Nhi 31/07/1999   S-11/05    
          C-11/05    
111 12A05-41 Lê Hoàng Trang 16/12/1999   S-11/05    
          C-11/05    
112 12A06-02 Nguyễn Ngọc Ánh 19/11/1999   C-11/05    
113 12A06-07 Trần Tiến Đạt 01/07/1999   C-11/05    
114 12A06-24 Trần Đình Thảo Nguyên 09/10/1999   S-11/05    
          C-11/05    
115 12A06-33 Châu Nguyễn Thảo Trâm 04/07/1999   S-11/05    
          C-11/05    
116 12A06-38 Lã Quí Quang Vũ 26/07/1999   C-11/05    
117 12A06-39 Trần Nhật Vũ 01/06/1999   S-11/05    
          C-11/05    
118 12A07-11 Nguyễn Ngọc Gia Hòa 11/06/1999   S-11/05    
          C-11/05    
119 12A08-30 Nguyễn Vi Vân 06/04/1999   S-11/05    
          C-11/05    
120 12A09-15 Dương Thị Thùy Linh 16/03/1999   S-11/05    
121 12A09-27 Võ Thị Huyền Trang 20/06/1999   S-11/05    
122 12A10-11 Lưu Nguyễn Phương Hạ 09/08/1999   S-11/05    
          C-11/05    
123 12A10-30 Nguyễn Như Quỳnh 07/05/1999   C-11/05    
124 12A10-41 Nguyễn Xuân Trúc 30/10/1999   S-11/05    
          C-11/05    
125 12A11-01 Nguyễn Nhã Ái 16/01/1999   C-11/05    
126 12A11-07 Phạm Duy 20/05/1999   C-11/05    
127 12A11-08 Lê Thùy Duyên 07/07/1999     S-11/05 nằm viện
          C-11/05    
128 12A11-20 Lê Thanh Mai 17/11/1999   C-11/05    
129 12A11-23 Đặng Nguyễn Ngọc Ngân 08/07/1999   S-11/05    
          C-11/05    
130 12A11-27 Lê Khôi Nguyên 03/04/1999   C-11/05    
131 12A11-29 Nguyễn Thị Yến Nhi 15/05/1999   C-11/05    
132 12A11-31 Nguyễn Lê Hồng Nhung 03/05/1999   S-11/05    
          C-11/05    
133 12A11-32 Thạch Nguyễn Quỳnh Như 17/07/1999   S-11/05    
          C-11/05    
134 12A11-35 Hoàng Thụy Đan Thanh 17/10/1999   S-11/05    
          C-11/05    
135 12A11-38 Lê Duy Thiện 05/06/1999   S-11/05    
          C-11/05    
136 12A11-41 Trần Thị Thanh Thúy 04/02/1999   S-11/05    
          C-11/05    
137 12A11-45 Phan Thị Thanh Vy 25/08/1999   S-11/05    
          C-11/05    
138 12A12-15 Lê Nguyễn Minh Khuê 13/11/1999   C-11/05    
139 12A12-17 Hoàng Thị Phương Linh 07/02/1999   C-11/05    
140 12A12-39 Lê Mai Trinh 04/08/1999   S-11/05    
          C-11/05    
141 12A12-40 Phạm Thị Đông Trúc 08/10/1999   S-11/05    
          C-11/05    
142 12A13-09 Mai Quốc Bình 01/01/1999   S-11/05    
143 12P01-02 Hồ Lê Kỳ Anh 14/12/1999   C-11/05    
144 12P01-21 Trần Vũ Minh Trí 23/05/1999   S-11/05    
          C-11/05    
145 12P02-22 Nguyễn Doãn Cẩm Tú 01/09/1999   S-11/05    
          C-11/05    
      THONG KE 6 173 22  

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.28) 39 307 794 - Fax: (84.28) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4466841

Lượt Online :23

Design by Tuyết Xanh Company