Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 10/5/2017 (năm học 2016-2017 )

Ngày đăng : 11/05/2017
              2016-2017
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1830 HS)    từ : 10   đến : 10/5/2017              
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10A01-15 Nguyễn Quốc Bảo Huy 16/12/2001     C-10/05 Tiểu phẫu
2 10A01-32 Lý Uyển Nhi 22/10/2001     S-10/05 tang bà
            C-10/05 Tang nội
3 10A03-03 Nguyễn Quế Anh 24/10/2001     S-10/05 Sốt
            C-10/05 Sốt
4 10A03-04 Trần Phương Anh 28/04/2001   S-10/05    
5 10A03-07 Nguyễn Ngọc Minh Châu 10/02/2001     S-10/05 Cảm
            C-10/05 Cảm
6 10A04-02 Vũ Thiên An 15/09/2001   S-10/05    
          C-10/05    
7 10A04-33 Nguyễn Trần Hoàng Thành 30/06/2001     S-10/05 khám bệnh
            C-10/05 Khám bệnh
8 10A05-37 Kỹ Trần Thái Uyên 30/05/2001     S-10/05 Sốt
9 10A06-01 Đỗ Phạm Khánh An 14/03/2001   S-10/05    
          C-10/05    
10 10A06-17 Ngụy Anh Kiệt 04/04/2001     S-10/05 đau bụng
11 10A06-21 Huỳnh Ngọc Hữu Lộc 30/01/2001     C-10/05 việc nhà
12 10A06-24 Lê Nhật Minh 10/04/2001   C-10/05    
13 10A06-27 Nguyễn Vũ Trung Nghĩa 19/03/2001     S-10/05 làm CMND
            C-10/05 Chích ngừa
14 10A06-30 Châu Minh Nhật 27/05/2001     C-10/05 đau bụng
15 10A06-33 Nguyễn Ngọc Uyên Phương 28/05/2001     S-10/05 đau bụng
            C-10/05 đau bụng
16 10A06-34 Phạm Nguyễn Nam Phương 21/12/2001     S-10/05 Cảm
            C-10/05 Cảm
17 10A06-35 Trần Ngọc Phương Quỳnh 24/01/2001     C-10/05 mẹ bệnh
18 10A06-45 Võ Đình Anh Triết 08/11/2001     S-10/05 Khám răng
            C-10/05 Khám răng
19 10A07-19 Lê Thị Hồng Loan 18/08/2001   S-10/05    
          C-10/05    
20 10A07-28 Phạm Đăng Phú 27/01/2001     C-10/05 Cảm
21 10A07-33 Lê Thanh Phước 25/09/2001     C-10/05 Sốt
22 10A07-40 Trương Thanh Thủy 03/07/2001     S-10/05 nhức đầu
            C-10/05 nhức đầu
23 10A08-05 Nguyễn Trần Hồng Ánh 23/01/2001     C-10/05 Sốt
24 10A09-22 Võ Nhật Lam Nghi 22/03/2001   S-10/05    
25 10A10-02 Hàn Long Bảo 01/02/2001     S-10/05 Nhức đầu
            C-10/05 Nhức đầu
26 10A10-05 Hoàng Đại Dương 07/06/2001   C-10/05    
27 10A10-36 Nguyễn Ngọc Bích Trâm 13/03/2001     S-10/05 sốt
            C-10/05 sốt
28 10A10-43 Lương Thảo Vy 19/08/2001     S-10/05 Viêm họng
            C-10/05 Viêm họng
29 10A11-06 Nguyễn Việt Hùng Anh 01/01/2001     S-10/05 RLTHoa
            C-10/05 RLTHoa
30 10A11-29 Nguyễn Thị Thảo Nhi 10/03/2001   S-10/05    
          C-10/05    
31 10A12-28 Tạ Nguyễn Thanh Phương 31/05/2001     S-10/05 chích ngừa
32 10A13-09 Phan Gia Hân 05/09/2001     S-10/05 sốt
            C-10/05 sốt
33 10A13-14 Bùi Việt Hưng 26/10/2001     S-10/05 khám bệnh
34 10A13-21 Trịnh Lệ Na 16/01/2001     S-10/05 Đám giỗ
            C-10/05 Đám giỗ
35 10A13-26 Đỗ Nguyễn Phương Nhi 27/12/2001     S-10/05 đau dạ dày
            C-10/05 đau dạ dày
36 10A13-35 Nguyễn Ngọc Kim Thủy 15/03/2001     S-10/05 việc nhà
            C-10/05 việc nhà
37 10A13-41 Lê Nguyễn Thúy Vi 12/11/2001     S-10/05 thăm bà
            C-10/05 thăm bà
38 10A13-42 Nguyễn Hoàng Lan Vy 20/02/2001     S-10/05 việc nhà
            C-10/05 việc nhà
39 11A01-08 Lê Đình Chiến 31/08/2000     C-10/05 khám bệnh
40 11A01-13 Tô Yên Khanh 04/12/2000   S-10/05    
41 11A01-15 Trần Kiến Lâm 24/12/2000     S-10/05 Sốt
            C-10/05 Sốt
42 11A01-23 Nguyễn Trọng Nhân 23/01/2000     C-10/05 Sốt
43 11A02-14 Giang Từ Nhựt Khang 02/11/2000     C-10/05 Tang Dì
44 11A03-09 Bùi Minh Hoàng 11/02/2000     S-10/05 làm hộ chiếu
            C-10/05 làm hộ chiếu
45 11A03-12 Dương Ngọc Hùng 12/03/2000     S-10/05 đau bụng
            C-10/05 Tiêu chảy
46 11A04-01 Lê Song An 03/01/2000     S-10/05 Sốt
            C-10/05 Sốt
47 11A04-06 Bùi Thị Ngọc Bích 28/11/2000   S-10/05    
48 11A04-38 Nguyễn Trần Đoan Trang 19/11/2000   S-10/05    
          C-10/05    
49 11A06-18 Đoàn Thiên Kim 30/05/2000     S-10/05 đau bụng
50 11A06-23 Nguyễn Triều Minh Khang 15/10/2000 S-10/05     6:51 (Tre 00:11 phút)
51 11A07-38 Nguyễn Phúc Phát Tường 10/04/2000     S-10/05 việc nhà
52 11A08-34 Hà Thanh Trúc 16/08/2000     S-10/05 Đau chân
            C-10/05 Đau chân
53 11A10-01 Võ Dương Xuân Ái 20/06/2000   C-10/05    
54 11A10-14 Nguyễn Kim Long 27/03/2000   S-10/05    
          C-10/05    
55 11A10-23 Phạm Minh Ngọc 02/04/2000     C-10/05 Sốt
56 11A10-25 Vũ Bích Ngọc 14/08/2000   S-10/05    
          C-10/05    
57 11A11-02 Nguyễn Thị Vân Anh 23/03/2000     S-10/05 sốt
            C-10/05 sốt
58 11A11-08 Phạm Trần Thanh Hảo 19/09/2000     S-10/05 sốt
59 11A11-14 Dương Gia Mẫn 23/11/2000     C-10/05 Đau bụng
60 11A11-22 Trần Phương Nhi 03/08/2000     S-10/05 thăm bà con
            C-10/05 thăm bà con
61 11A11-34 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06/09/2000     S-10/05 viêm họng
            C-10/05 đau đầu
62 11A11-46 Ngô Thụy Hương Vy 02/11/2000     S-10/05 Cảm
            C-10/05 Cảm
63 11A11-47 Nguyễn Ngọc Hà Vy 21/03/2000     C-10/05 đau đầu
64 11A12-02 Mai Nữ Quỳnh Anh 16/12/2000   S-10/05    
          C-10/05    
65 11A12-32 Chung Lại Bảo Phương 15/06/2000   S-10/05    
          C-10/05    
66 11A12-41 Nguyễn Thị Thanh Thúy 13/03/2000     S-10/05 tiêu chảy
            C-10/05 tiêu chảy
67 11A12-48 Trung Hoàng Võ Thúy Vy 15/10/2000     S-10/05 Việc nhà
            C-10/05 Việc nhà
68 11A12-49 Võ Tuyết Vy 26/12/2000     S-10/05 ông bệnh
            C-10/05 Ông bệnh
69 11A13-06 Phạm Công Ân 01/02/2000 C-10/05     14:15 (Tre 00:30 phút)
70 11A13-11 Nguyễn Trí Đức 18/02/2000 C-10/05     14:06 (Tre 00:21 phút)
71 11A13-18 Nguyễn Dương Hoàng Huy 09/07/2000 C-10/05     14:14 (Tre 00:29 phút)
72 11A13-20 Võ Lê Quỳnh Hương 10/06/2000     S-10/05 Tiêu chảy
            C-10/05 Tiêu chảy
73 11A13-40 Trần Nguyễn Cát Tường 14/12/2000     S-10/05 Nhức đầu
            C-10/05 Nhức đầu
74 11P01-05 Phan Kiến Hoằng 04/10/2000   S-10/05    
75 11P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000     S-10/05 tang nội
            C-10/05 Tang nội
76 12A02-03 Phan Thị Minh Châu 19/05/1999     S-10/05 Nhức đầu
            C-10/05 Nhức đầu
77 12A02-22 Hoàng Hồ Vĩnh Phúc 17/02/1999     S-10/05 tiêu chảy
78 12A02-24 Lê Đông Quân 29/10/1999     S-10/05 sốt
            C-10/05 sốt
79 12A02-30 Nguyễn Hữu Như Thuyên 14/01/1999     S-10/05 việc nhà
            C-10/05 việc nhà
80 12A02-31 Lê Nguyễn An Thy 01/01/1999     S-10/05 đi chùa
            C-10/05 đi chùa
81 12A02-33 Võ Thùy Minh Trân 05/09/1999     S-10/05 việc nhà
            C-10/05 việc nhà
82 12A02-35 Vũ Thị Tường Vy 12/08/1999   S-10/05    
          C-10/05    
83 12A03-03 Hà Huệ Bình 14/07/1999     C-10/05 Tiêu chảy
84 12A03-06 Nguyễn Ngọc Minh Duyên 04/11/1999     S-10/05 Nhức đầu
            C-10/05 Nhức đầu
85 12A03-09 Trần Ngọc Hà 23/07/1999     C-10/05 đau bụng
86 12A03-11 Lê Thảo Hiền 13/09/1999     C-10/05 đau bụng
87 12A03-17 Thái Đỗ Đăng Khoa 18/01/1999     S-10/05 viêệc nhà
88 12A03-19 Nguyễn Hoàng Lam 19/12/1999   S-10/05    
89 12A03-23 Lê Duy Long 17/10/1999   S-10/05    
          C-10/05    
90 12A03-25 Lê Quế Mai 05/08/1999     C-10/05 cảm
91 12A03-34 Hồ Đỗ Quyên 27/01/1999   S-10/05    
92 12A03-37 Nguyễn Đức Uyên Thi 02/11/1999     S-10/05 Sốt
93 12A03-38 Phùng Vân Thủy 25/06/1999     C-10/05 đau bụng
94 12A04-01 Lê Nguyễn Hồng Anh 16/08/1999     S-10/05 Sốt
            C-10/05 Sốt
95 12A04-25 Lâm Ngọc Thủy Tiên 27/08/1999     S-10/05 sốt
            C-10/05 sốt
96 12A05-12 Lê Mỹ Duyên 05/09/1999     S-10/05 Đau bụng
            C-10/05 Đau bụng
97 12A05-41 Lê Hoàng Trang 16/12/1999   C-10/05    
98 12A06-37 Tăng Khánh Đức Trung 08/06/1999     S-10/05 Đau bụng
99 12A06-39 Trần Nhật Vũ 01/06/1999   S-10/05    
100 12A07-08 Trần Ngọc Hồng Đức 13/06/1999     S-10/05 đau đầu
101 12A07-27 Trần Đức Phát 12/01/1999 S-10/05     7:42 (Tre 00:12 phút)
102 12A08-05 Nguyễn Lê Duy 30/07/1999     C-10/05 Việc nhà
103 12A08-07 Nguyễn Đặng Thùy Dương 25/10/1999   S-10/05    
104 12A08-08 Trần Quang Đạt 19/01/1999   S-10/05    
105 12A08-17 Nguyễn Văn Đình Ngọc 27/12/1999   S-10/05    
106 12A08-19 Võ Song Quân 02/05/1999     C-10/05 tiêu chảy
107 12A08-22 Nguyễn Thanh Tân 06/11/1999 S-10/05     7:36 (Tre 00:06 phút)
108 12A08-29 Lê Trần Bảo Trân 24/03/1999   C-10/05    
109 12A08-32 Nguyễn Ngọc Kim Xuân 02/03/1999     S-10/05 sốt 
            C-10/05 sốt
110 12A09-01 Lâm Quách Trâm Anh 19/08/1999     S-10/05 khám bệnh
            C-10/05 khám bệnh
111 12A09-10 Võ Thanh Hiền 03/06/1999     C-10/05 đau đầu
112 12A09-13 Dương Đặng Ngọc Hương 15/09/1999     S-10/05 Việc nhà
            C-10/05 Việc nhà
113 12A09-15 Dương Thị Thùy Linh 16/03/1999   C-10/05    
114 12A09-16 Phan Thị Hồng Loan 23/01/1999     S-10/05 Tiêu chảy
            C-10/05 Tiêu chảy
115 12A09-27 Võ Thị Huyền Trang 20/06/1999   S-10/05    
          C-10/05    
116 12A09-28 Lê Hoàng Phương Uyên 31/01/1999     S-10/05 đau bụng
            C-10/05 đau bụng
117 12A10-06 Trần Thị Lan Anh 16/07/1999     S-10/05 sốt
            C-10/05 sốt
118 12A10-20 Nguyễn Lê Ngọc Mai 20/05/1999     C-10/05 đau bụng
119 12A10-24 Trịnh Tú Ngân 08/11/1999     S-10/05 Cảm
            C-10/05 Cảm
120 12A10-29 Đặng Hồng Phúc 22/08/1999     S-10/05 Sốt
            C-10/05 Sốt
121 12A10-40 Huỳnh Thanh Trúc 14/09/1999     C-10/05 Sốt
122 12A11-02 Đoàn Ngọc Phúc Anh 05/09/1999 S-10/05     7:42 (Tre 00:12 phút)
123 12A11-06 Huỳnh Mai Chi 22/10/1999     C-10/05 Khám sức khỏe
124 12A11-08 Lê Thùy Duyên 07/07/1999   S-10/05    
          C-10/05    
125 12A11-21 Nguyễn Nhã My 29/11/1999 S-10/05     7:41 (trễ 00:10 phut)
            C-10/05 việc nhà
126 12A11-24 Nguyễn Ngọc Kim Ngân 21/02/1999     S-10/05 việc nhà
            C-10/05 việc nhà
127 12A11-35 Hoàng Thụy Đan Thanh 17/10/1999   C-10/05    
128 12A11-39 Võ Quang Thịnh 02/04/1999     C-10/05 dị ứng
129 12A12-28 Nguyễn Trương Yến Phi 23/11/1999     C-10/05 Đau bụng
130 12A12-29 Hoàng Xuân Phú 23/03/1999     C-10/05 đo kính
131 12A12-36 Châu Minh Phương Thảo 11/09/1999     S-10/05 Nhức đầu
            C-10/05 Nhức đầu
132 12A13-20 Nguyễn Phương Khanh 14/05/1999     C-10/05 Ngộ độc thực phẩm
133 12P02-10 Trịnh Nguyễn Như Hiếu 06/01/1999 S-10/05     7:00 ( tre 00:20 phút)
134 12P02-14 Dương Bội Linh 29/07/1999 S-10/05     6:56 (Tre 00:16 phút)
      THONG KE 10 44 147  

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.28) 39 307 794 - Fax: (84.28) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4466831

Lượt Online :13

Design by Tuyết Xanh Company