Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 15/5/2017 (năm học 2016-2017 )

Ngày đăng : 15/05/2017
              2016-2017
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1830 HS)    từ : 15   đến : 15/5/2017              
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10A01-07 Nguyễn Hồ Phương Dung 06/06/2001   S-15/05    
2 10A01-30 Nguyễn Thụy Anh Ngân 04/05/2001   S-15/05    
3 10A02-10 Trần Nhân Hoàng 10/02/2001   S-15/05    
4 10A02-18 Nguyễn Duy Nam Long 15/01/2001   S-15/05    
5 10A02-22 Huỳnh Quốc Nguyên 20/10/2001   S-15/05    
6 10A02-32 Phạm Ngọc Minh Thư 28/05/2001 S-15/05     7:54 (Tre 00:24 phút)
7 10A03-04 Trần Phương Anh 28/04/2001   S-15/05    
8 10A03-12 Hoàng Vĩnh Bảo Huân 12/04/2001   S-15/05    
9 10A03-22 Nguyễn Gia Linh 09/01/2001   S-15/05    
10 10A03-37 Lâm Nguyễn Diệu Thơ 15/01/2001   S-15/05    
11 10A05-02 Phạm Nguyễn Trâm Anh 09/03/2001   S-15/05    
12 10A05-06 Trần Hoàng Minh Châu 29/11/2001   S-15/05    
13 10A05-10 Lê Quang Đạt 17/07/2001   S-15/05    
14 10A06-01 Đỗ Phạm Khánh An 14/03/2001   S-15/05    
15 10A06-09 Nguyễn Hoàng Hải 16/05/2001   S-15/05    
16 10A06-25 Nguyễn Cao Nhật Minh 19/08/2001 S-15/05     7:25 (Tre 00:00 phút)
17 10A06-49 Phạm Cổ Minh Vân 09/08/2001   S-15/05    
18 10A07-27 Nguyễn Thịnh Phát 26/09/2001     S-15/05 Về quê
19 10A07-40 Trương Thanh Thủy 03/07/2001   S-15/05    
20 10A07-44 Phan Thục Tranh 22/06/2001   S-15/05    
21 10A08-17 Tạ Gia Minh 20/08/2001   S-15/05    
22 10A08-25 Lê Đoan Thục 28/09/2001   S-15/05    
23 10A09-08 Hoàng Gia Hân 13/01/2001   S-15/05    
24 10A09-22 Võ Nhật Lam Nghi 22/03/2001   S-15/05    
25 10A09-25 Huỳnh Tấn Phát 01/12/2001   S-15/05    
26 10A10-02 Hàn Long Bảo 01/02/2001 S-15/05     8:09 (Tre 00:39 phút)
27 10A10-15 Hà Nguyễn Tiến Long 18/10/2001     S-15/05 cảm
28 10A11-07 Phạm Vĩ Cầm 01/08/2001   S-15/05    
29 10A11-14 Nguyễn Thanh Hoàng 28/04/2001   S-15/05    
30 10A11-16 Nguyễn Bảo Huân 10/12/2001   S-15/05    
31 10A11-25 Cao Thị Bích Ngọc 16/10/2001     S-15/05 văn nghệ 19/5
32 10A11-29 Nguyễn Thị Thảo Nhi 10/03/2001 S-15/05     6:34 (Tre 00:00 phút)
33 10A11-31 Trần Kim Vy Phượng 28/09/2001   S-15/05    
34 10A12-20 Nguyễn Hồ Xuân Mai 25/01/2001   S-15/05    
35 10A13-05 Võ Lê Minh Anh 12/01/2001   S-15/05    
36 10A13-29 Nguyễn Thu Phương 23/10/2001   S-15/05    
37 10A13-44 Phạm Ngọc Khanh Vy 09/11/2001   S-15/05    
38 10P01-12 Trần Trương Thái Hồng Ngọc 11/04/2001 S-15/05     8:24 (Tre 00:00 phút)
39 10P01-22 Đoàn Linh Trang 06/12/2001   S-15/05    
40 10P02-26 Dương Phương Vy 01/09/2001   S-15/05    
41 10P02-27 Dương Thảo Vy 28/06/2001   S-15/05    
42 11A01-06 Nguyễn Thiên Bảo 11/12/2000   S-15/05    
43 11A01-08 Lê Đình Chiến 31/08/2000   S-15/05    
44 11A01-15 Trần Kiến Lâm 24/12/2000   S-15/05    
45 11A01-32 Nguyễn Quốc Tuấn 27/08/2000 S-15/05     7:42 (Tre 00:12 phút)
46 11A02-03 Huỳnh Lan Anh 19/01/2000   C-15/05    
47 11A02-23 Đào Hoàng Minh 21/02/2000   C-15/05    
48 11A02-38 Trần Thanh Anh Triết 13/02/2000   C-15/05    
49 11A02-40 Huỳnh Tấn Vũ 10/10/2000   C-15/05    
50 11A04-03 Phạm Ngọc Vân Anh 22/09/2000   S-15/05    
51 11A04-17 Hoàng Ngọc Phương Mai 21/10/2000   S-15/05    
52 11A04-24 Lâm Đào Phương Nhi 25/12/2000   S-15/05    
53 11A04-25 Võ Nguyễn Hoàng Như 01/03/2000   S-15/05    
54 11A04-36 Vũ Phạm Minh Thy 25/05/2000   S-15/05    
55 11A04-38 Nguyễn Trần Đoan Trang 19/11/2000   S-15/05    
56 11A04-40 Hoàng Nhật Uyên 07/04/2000   S-15/05    
57 11A05-05 Trần Thảo Hiền 16/05/2000   S-15/05    
58 11A05-11 Huỳnh Tú Ngân 22/09/2000   S-15/05    
59 11A05-12 Tăng Kim Ngân 01/10/2000   S-15/05    
60 11A05-15 Nguyễn Trần Hoàng Nhi 07/03/2000   S-15/05    
61 11A05-18 Nguyễn Tố Quyên 27/09/2000   S-15/05    
62 11A05-21 Phạm Phương Thảo 26/09/2000   S-15/05    
63 11A05-23 Nguyễn Thanh Diễm Thi 13/10/2000   S-15/05    
64 11A05-26 Trần Nguyễn Minh Thư 12/10/2000   S-15/05    
65 11A06-17 Trịnh Thái Hưng 20/12/2000   C-15/05    
66 11A06-35 Huỳnh Yến Nhi 17/09/2000   S-15/05    
          C-15/05    
67 11A06-41 Lê Xuân Tân 03/07/2000   S-15/05    
68 11A07-01 Nguyễn Thị Hoàng Anh 30/11/2000   C-15/05    
69 11A07-03 Phú Ngọc Ân 14/11/2000   C-15/05    
70 11A07-04 Nguyễn Khắc Bảo 28/06/2000   C-15/05    
71 11A07-05 Nguyễn Quốc Bảo 14/10/2000   C-15/05    
72 11A07-06 Vũ Gia Bảo 24/12/2000   C-15/05    
73 11A07-19 Đỗ Minh Khôi 18/11/2000   C-15/05    
74 11A07-25 Hoàng Văn Minh 13/08/2000   C-15/05    
75 11A07-30 Nguyễn Minh Nguyệt 08/07/2000   C-15/05    
76 11A07-34 Đoàn Huỳnh Anh Phương 25/12/2000   S-15/05    
          C-15/05    
77 11A07-38 Nguyễn Phúc Phát Tường 10/04/2000   C-15/05    
78 11A07-39 Trần Thị Hoài Thanh 27/12/2000   S-15/05    
          C-15/05    
79 11A07-49 Bùi Thị Thanh Vy 10/03/2000   C-15/05    
80 11A08-11 Bùi Trần Anh Kiệt 25/05/2000   S-15/05    
          C-15/05    
81 11A08-18 Nguyễn Ngọc Lan Nhi 14/01/2000   C-15/05    
82 11A08-20 Trần Quỳnh Như 06/03/2000   S-15/05    
83 11A09-04 Trần Vũ Quỳnh Châu 25/04/2000   C-15/05    
84 11A09-05 Lâm Thanh Diệp 23/05/1999   C-15/05    
85 11A09-06 Châu Ngọc Dinh 24/09/2000   C-15/05    
86 11A09-07 Nguyễn Ái Đức 03/07/2000   C-15/05    
87 11A09-08 Diệp Hồng Hân 01/08/2000   C-15/05    
88 11A09-15 Nguyễn Thanh Mai 05/10/2000   C-15/05    
89 11A09-25 Trần Nhật Tú 16/03/2000   C-15/05    
90 11A09-29 Nguyễn Hồng Minh Thư 17/12/2000   C-15/05    
91 11A09-33 Trần Thành Trung 22/11/2000   C-15/05    
92 11A10-01 Võ Dương Xuân Ái 20/06/2000   S-15/05    
93 11A10-03 Đinh Thị Minh Châu 20/11/2000   S-15/05    
94 11A10-19 Hoàng Công Minh 21/07/2000   S-15/05    
95 11A10-23 Phạm Minh Ngọc 02/04/2000   S-15/05    
96 11A11-19 Lương Thị Bích Nguyệt 25/05/2000   S-15/05    
97 11A11-20 Đoàn Thanh Nhi 15/02/2000   S-15/05    
98 11A11-21 Nguyễn Dương Hoàng Nhi 14/05/2000   S-15/05    
99 11A11-22 Trần Phương Nhi 03/08/2000   S-15/05    
100 11A11-27 Trần Thanh Tâm 03/06/2000   S-15/05    
101 11A11-31 Tôn Thị Thanh Tuyền 07/11/2000   S-15/05    
102 11A11-34 Nguyễn Ngọc Anh Thư 06/09/2000   S-15/05    
103 11A11-37 Trần Ngọc Đan Trâm 21/07/2000   S-15/05    
104 11A11-44 Lâm Bảo Vy 15/10/2000   S-15/05    
105 11A11-46 Ngô Thụy Hương Vy 02/11/2000   S-15/05    
106 11A12-26 Phạm Trúc Mai 25/10/2000   S-15/05    
107 11A12-31 Nguyễn Thiên Phước 05/09/2000   S-15/05    
108 11A12-45 Trần Anh Tú 31/03/2000   S-15/05    
109 11A12-48 Trung Hoàng Võ Thúy Vy 15/10/2000   S-15/05    
110 11A12-49 Võ Tuyết Vy 26/12/2000   S-15/05    
111 11A13-21 Trương Mai Khanh 22/03/2000   S-15/05    
112 11A13-27 Trịnh Lê Hoàng Minh 12/05/2000   S-15/05    
113 11P01-06 Nguyễn Đức Trường Huy 26/05/2000   S-15/05    
          C-15/05    
114 11P01-11 Phạm Bảo Linh 23/05/2000   C-15/05    
115 11P01-12 Lý Bảo  Long 20/10/2000   S-15/05    
116 11P01-13 Đặng Quang Nhật 22/01/2000   C-15/05    
117 11P01-19 Nguyễn Hoàng Phương Tú 11/08/2000 S-15/05     7:06 (Tre 00:26 phút)
118 11P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000     S-15/05 tang nội
            C-15/05 tang Nội
119 11P01-21 Lê Hoàng Anh Thư  29/09/2000 C-15/05      
120 11P02-03 Nguyễn Trần Hồng Anh 14/01/2000   S-15/05    
121 11P02-15 Trần Hoàng Phong Phú 16/03/2000   S-15/05    
122 11P02-19 Bùi Thị Hồng Tuyết 30/04/2000   S-15/05    
123 11P02-23 Trầm Vương Mẫn Trân 01/12/2000   S-15/05    
124 12A01-16 Trương Triệu Minh 30/09/1999   S-15/05    
125 12A01-17 Nguyễn Phúc Khôi Nguyên 19/05/1999   S-15/05    
126 12A01-42 Trịnh Ngọc Như Ý 10/02/1999 S-15/05     6:13 (Tre 00:00 phút)
127 12A02-18 Lê Hải Nam 01/07/1999   S-15/05    
128 12A02-34 Nguyễn Thanh Trúc 03/09/1999   S-15/05    
129 12A03-02 Phạm Nguyễn Ngọc Ánh 07/05/1999   S-15/05    
130 12A03-06 Nguyễn Ngọc Minh Duyên 04/11/1999   S-15/05    
131 12A03-29 Lê Huỳnh Như 01/07/1999   S-15/05    
132 12A05-19 Huỳnh Minh Khôi 23/08/1999   S-15/05    
133 12A05-23 Phạm Bích Ngọc 01/10/1999   S-15/05    
134 12A05-29 Nguyễn Thanh Yến Nhi 26/11/1999   S-15/05    
135 12A05-30 Nguyễn Viết Hạnh Nhi 31/07/1999   S-15/05    
136 12A05-41 Lê Hoàng Trang 16/12/1999   S-15/05    
137 12A06-03 Nguyễn An Cương 19/12/1999   S-15/05    
138 12A06-22 Phan Trần Thảo Nguyên 31/12/1999   S-15/05    
139 12A06-32 Nguyễn Ngọc Anh Thư 25/05/1999   S-15/05    
140 12A06-33 Châu Nguyễn Thảo Trâm 04/07/1999   S-15/05    
141 12A06-39 Trần Nhật Vũ 01/06/1999   S-15/05    
142 12A07-11 Nguyễn Ngọc Gia Hòa 11/06/1999   S-15/05    
143 12A08-12 Nguyễn Đông Huyền Khanh 10/06/1999   S-15/05    
144 12A09-11 Đặng Nhật Huy 08/03/1999 S-15/05     8:51 (Tre 00:06 phút)
145 12A10-08 Nguyễn Thị Minh Châu 05/02/1999   S-15/05    
146 12A10-15 Phạm Ngọc Kim Khánh 30/03/1999   S-15/05    
147 12A10-20 Nguyễn Lê Ngọc Mai 20/05/1999   S-15/05    
148 12A10-29 Đặng Hồng Phúc 22/08/1999   S-15/05    
149 12A10-35 Nguyễn Hương Thảo 27/03/1999   S-15/05    
150 12A11-01 Nguyễn Nhã Ái 16/01/1999   S-15/05    
151 12A11-07 Phạm Duy 20/05/1999   S-15/05    
152 12A11-08 Lê Thùy Duyên 07/07/1999     S-15/05 nằm viện
153 12A11-20 Lê Thanh Mai 17/11/1999   S-15/05    
154 12A11-35 Hoàng Thụy Đan Thanh 17/10/1999   S-15/05    
155 12A11-37 Huỳnh Nguyễn Diệu Thảo 20/12/1999   S-15/05    
156 12A11-38 Lê Duy Thiện 05/06/1999   S-15/05    
157 12A12-03 Dương Hoàng Phương Anh 08/08/1999   S-15/05    
158 12A12-27 Lê Hoàng Yến Nhi 10/07/1999   S-15/05    
159 12A12-30 Dương Kim Phụng 07/10/1999   S-15/05    
160 12A13-45 Nguyễn Hà Thanh Vy 06/08/1999   S-15/05    
161 12P01-02 Hồ Lê Kỳ Anh 14/12/1999   S-15/05    
          C-15/05    
162 12P01-05 Phạm Hoàng Thiên Ân 24/07/1999   C-15/05    
163 12P01-07 Chung Ngọc Kỳ Duyên 26/01/1999   C-15/05    
164 12P01-16 Huỳnh Kiến Quốc 06/11/1999   C-15/05    
165 12P01-19 Đỗ Trọng Thức 17/08/1999   C-15/05    
166 12P02-10 Trịnh Nguyễn Như Hiếu 06/01/1999   C-15/05    
167 12P02-13 Lê Ngọc Bảo Khuyên 20/05/1999   C-15/05    
168 12P02-19 Nguyễn Hoàng Phương 01/08/1999   C-15/05    
169 12P02-20 Phạm Ngọc Minh Phương 22/03/1999   S-15/05    
          C-15/05    
      THONG KE 10 161 6  

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.8) 35 022 647 - Fax: (84.8) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4073834

Lượt Online :97

Design by Tuyết Xanh Company