Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 04/10/2017 (năm học 2017-2018 )

Ngày đăng : 04/10/2017
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI         NIÊN KHÓA 2017-2018
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1848 HS) từ: 4 đến: 4/10/2017
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10A03-36 Nguyễn Khánh Uyên 23/01/2002 S-04/10     00:07 phút/ Tiết 1
2 10A06-19 Tô Thụy Hoàng Mai 30/11/2002   C-04/10    
3 10A07-01 Nguyễn Hà Thục Anh 05/12/2002   C-04/10    
4 10A09-07 Lê Hoàng Vân Anh 12/11/2002   S-04/10    
          C-04/10    
5 10A09-44 Huỳnh Thị Thanh Trúc 15/09/2002   C-04/10    
6 10A09-46 Nguyễn Thanh Trúc 22/01/2002   S-04/10    
7 10A10-25 Vũ Nam Phương 26/07/2002 S-04/10     00:09 phút/ Tiết 1
8 10A12-22 Đoàn Huỳnh Thanh Nguyệt 21/09/2002 C-04/10     00:04 phút/ Tiết 1
9 10A12-27 Vạn Trung Quân 16/09/2002     S-04/10 nằm viện
            C-04/10 nằm viện
10 10A12-40 Phan Minh Trung 17/10/2002     S-04/10 Cảm
11 10A13-48 Bùi Phương Như Ý 29/06/2002   C-04/10    
12 10P02-26 Nguyễn Phước Thiện 19/11/2002   C-04/10    
13 11A03-37 Hồ Như Hoài Thương 16/10/2001 C-04/10     00:10 phút/ Tiết 1
14 11A05-38 Phạm Hoàng Vi 09/03/2001 S-04/10     00:10 phút/ Tiết 1
15 11A10-02 Hàn Long Bảo 02/01/2001     S-04/10 Nhức đầu
            C-04/10 Nhức đầu
16 11A10-12 Trần Thanh Huy 21/05/2001     S-04/10 Tang nội
            C-04/10 Tang nội
17 11A11-15 Nguyễn Bảo Huân 12/10/2001   C-04/10    
18 11A13-03 Lê Ngọc Thùy Anh 28/11/2001 S-04/10     00:09 phút/ Tiết 1
19 11A13-04 Phạm Ngọc Hà Anh 21/08/2001   C-04/10    
20 11A13-36 Nguyễn Trang Ngọc Trinh 26/01/2001 S-04/10     00:09 phút/ Tiết 1
21 11P02-28 Dương Thảo Vy 28/06/2001     S-04/10 chờ rút hồ sơ
            C-04/10 Chờ rút hồ sơ
22 12A03-15 Nguyễn Đình Gia Hy 01/08/2000 S-04/10     00:53 phút/ Tiết 2
23 12A04-02 Nguyễn Lan Anh 15/09/2000   S-04/10    
          C-04/10    
24 12A09-22 Thái Hoàng Phúc 11/06/2000 C-04/10     00:34 phút/ Tiết 1
25 12A10-23 Nguyễn Thảo Nguyên 04/12/2000   C-04/10    
26 12A11-01 Đoàn Nguyễn Vân Anh 31/03/2000   C-04/10    
27 12A11-30 Trần Thanh Tuấn 16/11/2000 S-04/10     00:24 phút/ Tiết 1
28 12A12-33 Dương Hoài Phương 08/12/2000   C-04/10    
29 12P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000     S-04/10 Chờ rút hồ sơ
            C-04/10 Chờ rút hồ sơ
30 12P02-07 Lý Đạt Kỳ 10/02/2000     S-04/10 Chờ rút hồ sơ
            C-04/10 rút hồ sơ
      THONG KE 10 15 13  

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.28) 39 307 794 - Fax: (84.28) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4479411

Lượt Online :158

Design by Tuyết Xanh Company