Chuyên cần

Danh sách HS vắng -Trễ ngày 07/10/2017 (năm học 2017-2018 )

Ngày đăng : 07/10/2017
THPT NGUYỄN THỊ MINH KHAI         NIÊN KHÓA 2017-2018
PHÒNG HỌC SINH VỤ          
BẢNG CHUYÊN CẦN của TOÀN TRƯỜNG (có 1848 HS) từ: 7 đến: 7/10/2017
               
STT MÃ SỐ HS HỌ VÀ TÊN HỌC SINH N_T_N_S Trễ Nghỉ KP Nghỉ CP Lý do
1 10P01-07 Quách Mai Khanh -1/22/2002   S-07/10    
2 10P02-26 Nguyễn Phước Thiện 19/11/2002     S-07/10 chờ rút HS
3 11P02-28 Dương Thảo Vy 28/06/2001     S-07/10 Chờ rút hồ sơ
4 12P01-05 Phan Kiến Hoằng 04/10/2000   S-07/10    
5 12P01-09 Trần Việt Hưng 29/11/2000 S-07/10     00:26 phút/ Tiết 1
6 12P01-17 Trịnh Huỳnh Chơn Ngã Thanh Phương 09/04/2000   S-07/10    
7 12P01-20 Võ Phúc Thịnh 02/02/2000     S-07/10 Chờ rút hồ sơ
      THONG KE 1 3 3  

Tìm kiếm bài viết theo khoãng thời gian:

Từ ngày :

Đến ngày :

Thời gian biểu

  • Buổi sáng
  • Buổi chiều
Mở cổng 6g10'
Đóng cổng 6g35'
Tiết 1 6g40' - 7g25'
Tiết 2 7g30' - 8g15'
Giờ chơi 8g15 - 8g40'
Tiết 3 8g45' - 9g30'
Tiết 4 9g35' - 10g20'
Tiết 5 10g25' - 11g10'
TAN HỌC
Mở cổng 13g30'
Đóng cổng 13g40'
Tiết 1 13g45' - 14g30'
Tiết 2 14g35' - 15g20'
Giờ chơi 15g20 - 15g45'
Tiết 3 15g45' - 16g30'
TAN HỌC

Bản quyền thuộc về Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai © 2013

275 Điện Biên Phủ, Phường 07, Quận 03, Tp.HCM

ĐT: (84.28) 39 307 794 - Fax: (84.28) 39 307 794 - Email: thpt.hcm@minhkhai.edu.vn

Lượt truy cập : 4479406

Lượt Online :162

Design by Tuyết Xanh Company